Soundtrackers

Difficulty level : Keskitaso
  • Taso : 12–15
  • Avaintaidot : Digitaidot / Kansalaistaidot / Yrittäjyystaidot

    Ainealueet : Informatiikka/ICT / Kansalaistaito / Kuvaamataito / Musiikki / Vieraat kielet
Project Kit picture
”Millaista elämä olisi ilman ääntä?” Siinä voisi olla tämän projektin motto. SOUNDTRACKERS-projektin idea on hyvin yksinkertainen: yhdistää ääntä ja kuvaa ja tuottaa yhdessä useita elokuvia. Tämän projektin on ajateltu kestävän yhden lukuvuoden, joka jakautuu kolmeen lukukauteen (kunakin lukukautena voi työskennellä eri ryhmiä). Se voidaan toteuttaa myös lyhyemmässä ajassa, esimerkiksi yhdessä lukukaudessa.

Kommunikaatio

Yhteistyö

Näytä lisää

Arviointi

Näytä lisää

Jatko

Näytä lisää