Tunnustusta

Et ehkä tiedä sitä, mutta sinun projektisi, oli se sitten yksinkertainen tai monimutkainen, sisältää opetuksen aarteita ja jakamisen arvoisia tekniikoita. Ne ansaitsevat tulla tunnetuiksi ja tunnustetuiksi koko Euroopan opetusyhteisössä.

eTwinningissä on kaksi tapaa saada tunnustusta.
- Euroopan eTwinning-kilpailu
- Laatumerkit

 • Euroopan eTwinning-kilpailu

  Pääkategoriaa sponsoroi Euroopan komissio ja siinä on kolme tasoa.

  Projektit palkitaan näillä tasoilla:

  1. Oppilaat 4–11 vuotta

  2. Oppilaat 12–15 vuotta

  3. Oppilaat 16–19 vuotta 

  Pääkategorian lisäksi kilpailuun kuuluu ryhmä erikoiskategorioita, joita sponsoroivat muut organisaatiot. Lisätietoa tämän vuoden erikoiskategorioista on saatavilla täällä.

  Osallistumisehdot

  Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että projektille on myönnetty Euroopan laatumerkki jonakin vuonna projektin elinkaaren aikana. Kaikkien projektien tulee osoittaa, että ne ovat olleet toiminnassa lukuvuonna 2016–2017.

  Huom. Jos projekti voittaa, vain kansallisen laatumerkin tästä projektista saaneet kumppanit voivat osallistua palkintoon liittyviin tapahtumiin.

  Projekti voi osallistua Euroopan eTwinning-kilpailuun vain kerran, mutta jos projekti on ajan kuluessa kehittynyt merkittävästi paremmaksi, se voi osallistua uudelleen kansallisen tukipalvelun luvalla.

  Kilpailuun osallistutaan klikkaamalla eTwinning Livestä löytyvää linkkiä.

  Klikkaa Projektit-välilehteä, niin näet linkin projektikuvauksen alla olevassa toimintoluettelossa.

  Joka vuosi sadat projektit kilpailevat eTwinning-kilpailun eri kategorioissa. Kilpailu on kovaa ja opettajien ja oppilaiden taso nousee joka vuosi.

 • Laatumerkit

  eTwinningin laatumerkkejä myönnetään opettajille, joilla on erinomaisia eTwinning-projekteja. Merkit kertovat, että projekti on saavuttanut tietyn valtakunnallisen ja eurooppalaisen standardin. Siksi merkkejä on kaksi: kansallinen laatumerkki ja Euroopan laatumerkki.

  KANSALLINEN LAATUMERKKI – hae tänään!

  Jos eTwinning-projektisi sinusta ansaitsee huomiota onnistumisestaan, hae kansallista laatumerkkiä eTwinning-työpöytäsi kautta osiossa ”Merkit”. Jos useampi kuin yksi projektisi sinusta ansaitsee merkin, hae sitä kullekin erikseen.

  Mitä hyötyä? Laatumerkki on konkreettinen tunnustus opettajille ja kouluille korkeatasoisesta eTwinning-toiminnasta. Oppilaita se kannustaa työssä ja kouluille se antaa julkisen tunnustuksen sitoutumisesta laatuun ja avoimuuteen eurooppalaisessa yhteistyössä.

  Kuka myöntää kansallisen laatumerkin? Kunkin maan kansallinen tukipalvelu (NSS) arvioi laatumerkkihakemukset. Merkkejä myönnetään läpi vuoden, mutta joissakin maissa hakemuksille on asetettu aikaraja. Varmista siis omalta tukipalvelultasi sen käytäntö. Tukipalvelusi ottaa sinuun yhteyttä, kun hakemus on hyväksytty tai hylätty. Tukipalvelut arvioivat projektit viiden vaatimuksen perusteella. Projektin on täytettävä kaikki 5 vaatimusta.

  Vaatimukset:

  1.    Projektilla täytyy olla yhtenäiset tavoitteet ja suunnitelma.

  2.    Projektin täytyy olla valmis tai loppusuoralla.

  3.    Hakemuksen lähettäneellä opettajalla täytyy olla projektissa merkittävä rooli.

  4.    Projektissa täytyy näkyä yhteistyö. 

  5.    Projektilla täytyy olla näkyviä tuloksia.

  Jos nämä vaatimukset täyttyvät, projektia siirrytään tarkastelemaan kuuden kriteerin pohjalta.

  Mitkä ovat kriteerit? Projektin täytyy olla menestynyt näillä alueilla: 

  (1) Pedagoginen innovatiivisuus

  (2) Yhdistäminen opetussuunnitelmaan

  (3) Kumppanikoulujen välinen yhteydenpito 

  (4) Kumppanikoulujen välinen yhteistyö

  (5) Teknologian käyttö

  (6) Tulokset, vaikutukset ja dokumentointi 

  EUROOPAN LAATUMERKKI – Ei tarvitse hakea!

  Euroopan laatumerkki on toinen menestyksen merkki. Lokakuusta 2012 lähtien keskustukipalvelu myöntää sen kouluille, joiden projekti:

  1.    On saanut ainakin yhden kansallisen tukipalvelun suosittelun.

  2.    On saanut ainakin kaksi kansallista laatumerkkiä. Euroopan laatumerkki jaetaan kerran vuodessa ja esitellään eTwinning-portaalissa.

  eTwinning-kilpailuun osallistumiseen vaaditaan Euroopan laatumerkki.

 • eTwinning-kilpailu – Säännöt

    1. Mikä on kilpailutyö?

  - Kilpailutyö on eurooppalainen eTwinning-yhteistyöprojekti, jossa erimaalaiset koulut käyttävät ICT:tä.
  - Projektilla tulee olla konkreettinen lopputulos, joka antaa arvioijille käsityksen projektin arvosta, prosessista ja tuloksista. 

  Kustakin kilpailutyöstä tulee kertoa:

  - Projektin nimi
  - Projektin tiedot, ml. ikäryhmä, linkkejä ja dokumentteja projektin tuloksista
  - Kuvaus projektin eri elementeistä kriteerien mukaan (enint. 150 sanaa/kriteeri).

  TÄRKEÄÄ:

      ** Kilpailuun osallistuvien tulee julkistaa niin suuri osa projektityöstään kuin mahdollista. Arvioijat eivät pääse näkemään rajattua materiaalia, kuten yksityisiä TwinSpaceja. Osallistujien tulisi antaa arvioijille vierastunnukset, jotta voidaan arvioida TwinSpacessa tehtyä työtä. **

  Myös tieto mahdollisista aiemmista palkinnoista tai kilpailuista, yritysrahoituksesta ym. tulisi antaa arvioijille.

  2. Laki- ja eettiset kysymykset

  Kaikkien kilpailutöiden tulee noudattaa Euroopan tekijänoikeussopimuksia. Lyhyet lainaukset ovat sallittuja, mikäli lähde mainitaan selvästi. Kuvia, filmiä, ääntä ja muuta multimediaa voidaan käyttää vain, jos ne ovat osallistujakoulun tai vastaavan tuottamia, jos omistaja on antanut luvan käyttöön, tai jos lähde on avoin, kuten Clip Art.

  eTwinning-kilpailuun lähetetyt kilpailutyöt pysyvät koulun/organisaation tai opettajan omistuksessa. Euroopan komissiolla sekä kansallisilla ja keskustukipalvelulla on täydet oikeudet materiaalin jakamiseen opetustarkoituksessa verkossa, CD-ROM:illa tai muussa muodossa osallistumispäivästä aina 31. joulukuuta 2017 saakka.

 • eTwinning-kilpailu – arviointi

  Yleiset kriteerit

  Arvioijat ottavat huomioon seuraavat kriteerit:

  - Pedagoginen innovatiivisuus: Kuinka innovatiivisina ja luovina voidaan pitää projektin sisältöä ja päämääriä, lähestymistapaa, toimintaa ja menetelmiä, lopputuloksia, jakelua ja julkaisua.

  - Yhdistäminen opetussuunnitelmaan: Kuinka projekti sisällytettiin opetussuunnitelmaan.

  - Kumppanikoulujen välinen yhteydenpito: Kuinka eri koulujen opettajat ja oppilaat kommunikoivat ja toimivat yhdessä projektin aikana (ei ainoastaan tulosten jakaminen, vaan aktiivinen yhteistyö).

  - Kumppanikoulujen välinen yhteistyö

  - Teknologian käyttö: Päästiinkö sähköpostia pitemmälle; kuinka projektissa hyödynnettiin ICT-välineitä luovasti.

  - Tulokset, vaikutukset ja dokumentointi: Mitä projektista jäi käteen ja miksi projekti ansaitsee palkinnon.