Ammatillinen kehittyminen

banner

Tärkeä osa eTwinning-yhteisöä on tarjota opettajille mahdollisuuksia kehittää taitojaan, osaamistaan ja pedagogisia menetelmiään!

Itsearviointityökaluja (MeTP), itseopiskelumateriaaleja, verkkoseminaareja, oppimistapahtumia ja vertaisoppimista eTwinning-tapahtumissa: saatavilla on runsaasti välineitä, joilla voit kehittää toimintaasi opettajana.