article image

Seuraavassa selitämme käytäntömme niiden henkilökohtaisten tietojen suhteen, joita kysymme sinulta.


Yleistä

eTwinning on EU-hanke. Se on osa Erasmus+ -ohjelmaa, joka on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Sitä johtaa EU:n komissio ja toteuttaa komission koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA.

eTwinning kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyttä. eTwinning-alusta tarjoaa turvallisen yhteistyöympäristön kouluille, opettajille ja oppilaille. Seuraavassa kerromme, miten eTwinningissä kerätään, hallinnoidaan ja käytetään käyttäjien antamia tietoja.


1. Verkkolomakkeet

eTwinning-alustan – joka sisältää eTwinning -portaalin, eTwinning-työpöydät, projektipäiväkirjat, TwinSpacet, oppimislaboratoriot ja ryhmät – puitteissa kerätään ja käsitellään henkilökohtaisia tietoja, joten sitä koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2000 antama asetus (EY) 45/2001 yksilön suojelusta yhteisön toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja niiden tietojan vapaasta liikkuvuudesta (OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.).
 
eTwinning-alustan eri työkalut keräävät käyttäjiltä tietoa eTwinningiin osallistumista varten. Käyttäjän rekisteröityessä verkossa ja antaessa tietoa itsestään tiedot kootaan ja niitä käsitellään kohdassa 2 kuvailtuja tarkoituksia varten. Tietojen käsittelystä vastaa tietovalvoja, joka johtaa EACEA:n yksikköä A5 (ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, alustat).


2. Mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla?

(a) Henkilökohtaiset tiedot: eTwinning-alustalla kerätyt henkilökohtaiset tiedot sisältävät:

Pakolliset tiedot

 • Rekisteröityjän tiedot: nimi, sukunimi, asema koulussa (opettajien tapauksessa oppiaineet), mahdollisen projektin oppiaineet, mahdollisen projektin kielet, mahdollisen projektin oppilaiden ikäryhmä, sähköpostiosoite ja projekti-ideat.

 • Koulun tiedot: koulun virallinen nimi, osoite, kaupunki, sähköpostiosoite, alue ja maa.

 • Koulun johtajan tiedot: nimi, sukunimi, työsähköpostiosoite.

Vapaaehtoiset tiedot (saa valita antaako tietoja vai ei)

 • Rekisteröityjän tiedot: kuvaus, luettelo kontakteista työpöydällä, luettelo projekteista, halukkuus Comenius-koulukumppanuuksiin, eTwinning -palkinnot ja muut palkinnot, rekisteröityjän kuva, eTwinning-työpöydän käyttöön liittyviä kuvia ja muuta tietoa.

 • Koulun tiedot: postinumero, koulun numero, puhelinnumero, verkkosivut.

(b) Muut tiedot: Rekisteröityjät voivat osallistua myös projektien TwinSpaceihin, eTwinning-ryhmiin, opettajainhuoneisiin ja oppimistapahtumiin sekä pitää projektipäiväkirjaa. Siinä tapauksessa rekisteröityjät saattavat antaa näissä tarvittavia tietoja. Kaikkiin mainittuihin voi osallistua vain rekisteröitymällä jäseneksi.

Euroopan komissio, EACEA ja EUN Partnership AISBL (Euroopan kouluverkko) eivät vastaa kolmansien osapuolien tuottamasta tiedosta tai dokumenteista.


(c) Tietojen käyttäminen: Tietoja varastoidaan, käsitellään ja esitetään seuraavista syistä:

 • jotta rekisteröityjät löytävät kumppaneita ja voivat aloittaa projekteja;

 • jotta saadaan tietoa rekisteröityjien toimista eTwinningissä ja sen ulkopuolella käyttäjä- ja kouluprofiileja varten;

 • jotta saadaan tietoa eTwinning-projekteista;

 • jotta eTwinning-rekisteröityjät yleisesti ottaen voivat kommunikoida keskenään ja tehdä yhteistyötä molemminpuolisen luottamuksen ja kunnioituksen hengessä; ja

 • jotta eTwinningiä voidaan valvoa ja tutkia.

Keräämme säännöllisesti tilastotietoa mm. käyttäjien määrästä tiettynä ajanjaksona, opettajien suosimista oppiaineista ja/tai maista sekä käyttäjätunnusten aktiivisuudesta. Käyttäjämukavuuden parantamiseksi eTwinning-portaalissa saatetaan pitää kirjaa käyttäjien aktiivisuudesta, tavoista, mieltymyksistä ja asetuksista.

Tietoa käyttäjien käyttäytymisestä eTwinning-alustan eri osa-alueilla voidaan käyttää vain seuraavien tahojen suorittamaan valvontaan ja tutkimukseen: EACEA, Euroopan komissio, eTwinningin toteutuksesta vastaavat tahot (keskustukipalvelu (CSS), kansalliset tukipalvelut (NSS) ja kansalliset tai alueelliset kouluviranomaiset) sekä kolmannet osapuolet (esim. valtuutetut tutkimuslaitokset ja korkeakoulut). Kaikesta tietojen käytöstä tulee ilmoittaa tietovalvojalle, jolla on oikeus kieltää käyttö.

Tietoja ei käsitellä mitään muuta tarkoitusta varten. Henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvistä lakikysymyksistä puhutaan kohdassa 9.


(d) Tekniset tiedot: Kerätyn tiedon antavat käyttäjät itse täyttämällä verkkolomakkeita eTwinning-alustan eri osioissa. Alustaa ylläpitää palveluntarjoaja (Euroopan kouluverkko) EACEA:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Kaikki tieto kootaan tietokantaan.


3. Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle niitä välitetään?

Yllämainittuja tarkoituksia varten pääsy tietoihin on vain seuraavilla:

 • eTwinning-rekisteröityjät (kirjautuessaan sisään työpöydälle): kaikki tiedot paitsi henkilökohtaiset tiedot kuten rekisteröityjän sähköpostiosoite ja koulun johtajan tiedot.

 • EACEA, Euroopan komissio, CSS: kaikki tiedot.

 • eTwinningin kansallisen tason toteutuksesta vastaavat kansalliset tai alueelliset viranomaiset (NSS): kyseisen maan käyttäjien kaikki tiedot.

Tietyn tiedon välittäminen kolmansille osapuolille (esim. tutkimuslaitokset ja korkeakoulut) voidaan sallia tietovalvojan nimenomaisella luvalla. Tiedot käsitellään nimettöminä aina kun mahdollista, erityisesti jos niitä välitetään kolmansille osapuolille tutkimustarkoituksiin.

Henkilökohtaisia tietoja ei koskaan käytetä markkinointitarkoituksiin.

Joitakin käyttäjien antamia tietoja näytetään eTwinning-portaalin julkisessa osiossa, mikä tarkoittaa että nämä tiedot ovat Internetissä kaikkien näkyvillä. Erityisesti:

 • Rekisteröityjän tiedot: nimi, sukunimi, asema koulussa (opettajien tapauksessa oppiaineet), mahdollisen projektin oppiaineet, mahdollisen projektin kielet, mahdollisen projektin oppilaiden ikäryhmä, kuva (jos käyttäjä antaa luvan).

 • Koulun tiedot: virallinen nimi, kaupunki, alue, maa, koulun kuva (jos käyttäjä antaa luvan).

 • Projektin tiedot: nimi, kuvaus, kielet, oppilaiden ikäryhmä, tietoa kumppaneista, rekisteröimispäivä ja sulkemispäivä (jos olemassa).

 • Resurssit-alueelle laitetut oppimisresurssit, joista tekijä on tehnyt julkisia.

Muut eTwinning-alustan käyttäjien antamat tiedot (esim. foorumiviestit, keskustelut, tiedostot ja kuvat) näkyvät vain kyseisen portaalin osion (eTwinning-ryhmät, oppimislaboratorio, TwinSpacet, projektipäiväkirjat jne.) rekisteröityneille käyttäjille. Näiden alueiden ylläpitäjä voi kuitenkin päättää julkistaa joitakin tietoja. Tässä tapauksessa rekisteröityjällä on oikeus poistaa alueelta itseään ja/tai oppilaitaan koskevaa tietoa.


4. Kuinka turvaamme tietosi?

Henkilökohtaisia tietoja ja kaikkea oheistietoa säilytetään palveluntarjoajan (Euroopan kouluverkko) suojatuilla palvelimilla. Palveluntarjoajan tietokoneiden turvallisuus vastaa Euroopan komission turvallisuusmääräyksiä sekä turvallisuusasioiden pääosaston tällaisille palvelimille ja palveluille määräämiä ohjeita ja ehtoja.


5. Kuinka sinä voit tarkistaa, muokata tai poistaa tietojasi?

Jos haluat tarkistaa mitä tietojasi me säilömme, tai haluat muokata tai poistaa tietojasi, voit tehdä sen itse verkossa. Rekisteröityessäsi valitsemasi salasanan avulla pääset päivittämään henkilökohtaisia tietojasi tai poistamaan profiilisi käytöstä. Käyttäjät voivat pyytää profiilinsa poistamista käytöstä milloin hyvänsä (ks. kohta 6).


6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tilastollista ja tutkimustarkoituksiin kerättyä tietoa säilytetään koko eTwinningin olemassaolon ajan koostetussa, nimettömässä muodossa.

Käyttäjän profiiliin liittyviä tietoja, ks. kohta 2, säilytetään vuoden ajan käyttäjän viimeisestä sisäänkirjautumisesta lukien. Kun viimeisestä sisäänkirjautumisesta on kulunut vuosi, käyttäjäprofiili otetaan automaattisesti pois käytöstä, jolloin se ei enää näy muille käyttäjille eikä muulle maailmalle. Käyttäjälle lähetetään ilmoitus profiilin käytöstäpoistamisesta, ja hän voi ottaa profiilin uudelleen käyttöön kirjautumalla sisään. Kahden vuoden jälkeen käyttäjälle lähetetään toinen, viimeinen viesti, jossa kerrotaan, että profiili poistetaan pysyvästi kolmen vuoden kuluttua viimeisestä sisäänkirjautumisesta. Henkilökohtaisista tiedoista tulee tällöin nimettömiä.

Mikäli käyttäjä pyytää profiilinsa poistamista käytöstä tai profiili poistetaan automaattisesti käytöstä, mitään tietoja ei jää muiden eTwinningin käyttäjien näkyviin. Tietoja säilytetään tällöin vain nimettömässä muodossa, jossa niitä ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Jos käyttäjä haluaa profiilin käytöstäpoiston jälkeen jatkaa alustan käyttämistä, hänen täytyy rekisteröityä uudelleen. Tiedot jäävät koostetussa muodossa EACEA:n, Euroopan komission, kansallisten ja alueellisten kouluviranomaisten, eTwinningin toteutuksesta vastaavien viranomaisten (keskus- ja kansalliset tukipalvelut) sekä kolmansien osapuolien (ks. kohta 3) yksinomaiseen valvonta- ja tutkimuskäyttöön tietovalvojan luvalla.


7. Yhteystiedot

Kysymyksiä oikeuksistasi ja niiden käytöstä henkilökohtaisen tiedon käsittelyyn liittyen (esim. tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen) voit esittää eTwinning-alustan valvojalle osoitteessa:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Käyttäjätunnukset voit poistaa ottamalla yhteyttä keskustukipalveluun osoitteessa helpdesk@etwinning.net.


8. Riita-asiat

Mikäli henkilökohtaisten tietojen käsittelystä syntyy riitatilanne, voit ottaa yhteyttä valvojaan yllämainitussa osoitteessa. Voit ottaa yhetyttä myös EACEA:n tietosuojavastaavaan osoitteessa eacea-data-protection@ec.europa.eu

Mikäli valvoja tai tietosuojavastaava eivät saa riitatilannetta ratkaistua, voit tehdä valituksen Euroopan tietosuojajohtajalle: verkkosivut - http://www.edps.europa.eu; ähköposti - edps@edps.europa.eu.


9. Lakikysymykset

Tärkeimmät lait ja säädökset henkilökohtaisten tietojen käsittelystä ovat:
(a) Artikla 4 komission päätöksessä 2009/336/EY, tehty 20. päivänä huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);
(b) Parlamentin ja neuvoston Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman (2007-2013) perustamisesta tekemä päätös 1720/2006/EY, 15. päivänä marraskuuta 2006 (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European