article image

Varhaiskasvatusta käsittelevä ammatillisen kehityksen verkkotyöpaja

Osallistavaa varhaiskasvatusta käsitellyt verkkotyöpaja 30.3.–1.4.2022 oli erittäin inspiroiva tapahtuma.

Tapahtuman aluksi 108 osallistujaa saivat kuulla aiheeseen johdattavan puheen, jonka piti eTwinningin pedagoginen johtaja Irene Pateraki. Irene käsitteli pääasiassa esimerkkejä eTwinning-projekteista, joissa huomioidaan moninaisuus ja osallisuus varhaiskasvatusympäristöissä: lapset osallistuvat, tekevät yhteistyötä ja ovat vuorovaikutuksessa, mikä kehittää empatiakykyä, parantaa itseluottamusta, antaa hyväksytyksi tulemisen kokemuksen ja mahdollisuuden käyttää omia kykyjä yhdessä muiden eurooppalaisten ja kauempaakin olevien oppijoiden kanssa.

Johdantoa seurasi vuorovaikutteinen pääpuhe, jonka piti Geraldine Libreau, varhaiskasvatusasioita Euroopan komissiossa hoitava virkamies. Hän käsitteli vammaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja siihen liittyviä esteitä ja suosituksia. Osallistujilla oli tilaisuus jakaa kokemuksiaan ja osallistua keskusteluun, jossa käsiteltiin laadukkaan varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointia, koulutusta ja motivointia sekä kokemuksia koronapandemian ajalta.

Ensimmäinen päivä päättyi verkostoitumistehtävään: osallistujille annettiin erilaisia ajateltavissa olevia skenaarioita, ja he ideoivat ryhmissä ratkaisuja, jotka edistävät osallisuutta varhaiskasvatusympäristöissä.

Toisena päivänä osallistujat saivat kuunnella kolmannen pääpuheen, jonka piti projektipäällikkö Mary Kyriazopoulou Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskuksesta. Hän esitteli Inclusive Early Childhood Education (IECE) -hanketta ja itsereflektointityökalua, jota kaikki varhaiskasvatusalalla toimivat voivat käyttää.

Pääpuhetta seurasi kaksi neljän työpajan jaksoa. Työpajojen vetäjät käsittelivät monenlaisia aiheita, muun muassa monikielisyyttä, sosiaalisen osallisuuden käytäntöjä, osallistumisen tiloja ja osallistavia siirtymiä.

Viimeisenä päivänä professori Ides Nicaise KU Leuvenin yliopistosta painotti vähätuloisten ja maahanmuuttajaperheiden lasten saamista mukaan varhaiskasvatukseen. Päähuomion kohteena oli EU:n laajuinen tutkimushanke CARE, jossa tarkasteltiin, millä tavalla vanhemmat arvioivat varhaiskasvatuksen saatavuutta ja missä määrin he hyödyntävät varhaiskasvatuspalveluja. Esityksen pohjalta virisi hyvin mielenkiintoinen keskustelu.

Seuraavana oli vuorossa jälleen viisi työpajaa. Näissä työpajoissa käsiteltiin inklusiivisten opetussuunnitelmien parhaita käytäntöjä, aistitiedon käsittelyä, vanhempien interventioita ja tasapainoista lapsuutta.

Kolmipäiväisen tapahtuman päätteeksi etsittiin yhteistyökumppaneita: Katarzyna Kaczmarek, Leticia Gil Ramos ja Violeta Kumziene esittelivät omat osallistavan varhaiskasvatuksen projektinsa ja hakivat niihin yhteistyöstä kiinnostuneita eTwinning-opettajia.

Kaikki puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että inkluusion toteuttaminen ei ole helppoa. Se on jatkuva prosessi, jossa opettajien tulisi antaa tilaa ja aikaa oppilaille kasvaa ja harjoittaa omaa erilaista identiteettiään. Tämä verkkotyöpaja antoi eTwinnaajille uusia ideoita, aineistoja ja toimintatapoja, joiden avulla he voivat tukea paremmin oppilaita inkluusion haasteellisella polulla.