article image

Koulutus ja demokratia kohtasivat

eTwinningin vuosikonferenssi alkoi torstaina 24.10. Kokousmaana oli tällä kertaa Ranska ja siellä Mandelieu-la-Napoule. Konferenssi toi jälleen yhteen opettajia, päättäjiä ja asiantuntijoita kaikkialta Euroopasta keskustelemaan koulutuksen roolista huomispäivän kansalaisten muovaamisessa.

Millaisessa yhteiskunnassa lapsemme elävät tulevaisuudessa? Miten he voivat osallistua täysipainoisesti tulevaisuuden yhteiskunnan elämään? Näitä kysymyksiä tarkasteltiin, käsiteltiin ja analysoitiin perusteellisesti kolmipäiväisessä konferenssissa, joka järjestettiin Mandelieu-la-Napoulessa, Ranskassa.

Ensimmäisenä päivänä yli 500 opettajaa kokoontui kuuntelemaan tervetuliaispuheita, joita pitivät Jean-Marc Merriaux, digitaalisen koulutuksen osaston päällikkö Ranskan opetusministeriöstä, ja Sophie Fouace, Réseau Canopén aluejohtaja. Kumpikin korosti sitä, että eTwinning ei auta oppilaita kehittämään vain tulevaisuudessa tarvittavia digitaalisia taitoja, vaan myös toteuttamaan ja vahvistamaan demokratian perusarvoja, sillä se on luonteeltaan demokraattinen väline.

Konferenssin avasi virallisesti Sophia Eriksson Waterschoot, nuorisoasioista, koulutuksesta ja Erasmus+ -ohjelmasta vastaavan yksikön johtaja Euroopan komissiosta. Eriksson Waterschoot muistutti meitä siitä, että koulun on oltava paikka, jossa oppilaita kasvatetaan aktiiviseen rooliin yhteiskunnassa ja valmennetaan demokraattiseen osallistumiseen:”Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se toimii vain, jos kaikki osallistuvat aktiivisesti.

Pääpuheen piti Isabel Menezes, psykologian ja kasvatustieteiden tiedekunnan professori Porton yliopistosta Portugalista. Hänen puheensa aiheena oli koulu demokratian laboratoriona, ja siinä hän analysoi koulutuksen keskeistä merkitystä aktiivisten kansalaisten kasvattamisessa painottamalla, että ”koulutus on tärkein tekijä kansalaisten osallistumisen edistämisessä”. Menezes totesi: ”Lapset ja nuoret edustavat tulevaisuuttamme, ja heillä on oltava mahdollisuus muovata tätä tulevaisuutta.

Pääpuheen jälkeen oli aika juhlia vuoden 2019 Euroopan eTwinning-kilpailun voittajia.

Ikäsarja enintään 6-vuotiaat - Voittaja:

Storytelling leads to robotics / La robotique au service de la littérature enfantine

Ikäsarja 7–11-vuotiaat - Voittaja:

The story of a 1 €uro coin

 

Ikäsarja 12–15-vuotiaat - Voittaja:

The truth behind palm oil

Ikäsarja 16–19-vuotiaat - Voittaja:

In Sight, In Mind

Toisena päivänä opettajat osallistuivat monenlaisiin työpajoihin. Niitä vetivät muun muassa eTwinningin ystävät: Karen Polak / Anne Frank House, Lysiane André / Terre des Hommes, Laurence Bragard / Euroopan historian talo, Harri Beobide / Euroclio ja monet muut.

eTwinning-ystävien ja muiden merkittävien asiantuntijoiden pitämien työpajojen PowerPoint-esitykset voi ladata itselle, ja työpajojen kuvaukset ovat myös luettavissa.

Lopuksi eTwinning-lähettiläät jakoivat hyviä käytäntöjään, omia kokemuksiaan ja asiantuntemustaan vuorovaikutteisissa työpajoissa ja auttoivat näin osallistujia tutustumaan uusiin tapoihin opettaa. Myös palkittujen projektien tekijät kertoivat menestyksensä salaisuuksista omissa työpajoissaan.

Vuoden 2019 konferenssin päätöspäivänä osallistujat pääsivät mukaan demokratiaa käsittelevään vuorovaikutteiseen oppimisaktiviteettiin. Heidän piti esitellä ideansa, vakuuttaa kollegansa, keskustella eri vaihtoehdoista ja lopulta äänestää parasta ideaa, ja näin he toteuttivat osallistuvaa demokratiaa.

Oppimisaktiviteettia seuranneessa paneelikeskustelussa pohdittiin keinoja vaikuttaa siihen, että koulujärjestelmistä tulisi demokraattisempia. Tämän keskustelun tärkeimpiä tuloksia oli belgialaisen oppilaan Berkan Alcin suorasukainen mielipide: ”Jos annatte oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, huomaatte, että myös vähemmän innokkaat oppilaat voivat löytää motivaation.

learning activity at the eTwinning conference 2019

Päätöspuheen piti jaospäällikkö Markus Rester Euroopan komission verkkokoulutusalustat-jaoksesta . Puheessaan Rester kiitti kaikkia osallistujia ja muistutti heitä siitä, että nyt konferenssin päätyttyä Euroopan opettajien on ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että koulu pysyy aina paikkana, jossa demokratiaa opetetaan ja harjoitetaan.