article image

Verkkokonferenssit eTwinning-kouluille ja opettajankoulutukselle – syksy 2021

Marras–joulukuussa 2021 eTwinning järjesti kaksi verkkokonferenssia.

eTwinning-kouluille suunnattu verkkokonferenssi järjestettiin 24.–26.11.2021. Tapahtumassa tarkasteltiin eTwinning-kouluille ominaisten piirteiden keskinäistä synergiaa ja ”uuden normaalin” tuomia haasteita.

Avajaispäivänä yli 460 kuulijaa seurasi verkossa ensimmäisen yhteistilaisuuden pääpuheita, joissa käsiteltiin monimuoto-oppimista.

Euroopan komission yleisvirkamies Vladimir Garkov avasi konferenssin ja korosti, että on tärkeää luoda ekologisesti kestäviä ja osallistavia kouluja. Hän kannusti myös eTwinnaajia jatkamaan aktiivista toimintaa ja yhteistyötä, jotta he voisivat olla esikuvana ja antaa inspiraatiota muille opettajille ja kouluille. Hän puhui myös useista komission aloitteista, joiden tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja toteuttaa eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Euroopan komission yleisvirkamies Ulrike Storost puolestaan esitteli konferenssin pääaiheen kertomalla komission toimista, joilla opetuksesta pyritään tekemään ”tehokkaampaa, kiinnostavampaa ja osallistavampaa” monimuoto-oppimisen avulla. Hän toi esiin myös eTwinningin ja School Education Gatewayn resurssien merkityksen opettajien ammatillisessa kehittymisessä. Yhteistilaisuuden päätteeksi puhui professori Chang Zhu (Vrije Universiteit Brussel, VUB), joka havainnollisti monimuoto-oppimisen käsitettä pedagogisesta näkökulmasta antamalla sekä teoreettisia että käytännön esimerkkejä.

Kolmipäiväisen konferenssin aikana osallistujat syvensivät tietämystään eTwinning-koulujen toiminta-ajatuksen eri alueista ja niiden nivoutumisesta monimuoto-oppimisen malliin. He analysoivat myös sitä, millaisia mukautuksia ja muutoksia tarvitaan, jotta voidaan vastata uuden todellisuuden haasteisiin.

Lisätietoa eTwinning-koulujen verkkokonferenssista on saatavilla täällä.

Opettajankoulutuksen vuosikonferenssi järjestettiin verkossa 8.–10.12.2021. Tapahtumassa osallistettiin opettajankoulutuslaitoksia ja uusia opettajia eTwinningiin esittelemällä sen monipuolisia mahdollisuuksia uuden normaalin valossa.

Tänäkin vuonna konferenssin ensimmäinen päivä toteutettiin suorana verkkolähetyksenä, ja avajaispuheita seurasi lähes 400 kuulijaa.

Ensimmäisen yhteistilaisuuden aloitti Euroopan komission ohjelmapäällikkö Wilhelm Vukovich, joka toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi ja kertoi, että koronapandemian aikana eTwinning on osoittautunut erinomaiseksi verkkotyökalujen ja monimuoto-oppimisen työkalujen lähteeksi. Näiden välineiden avulla opettajat ovat voineet valmistautua paremmin uuteen normaaliin. Konferenssin seuraava puhuja oli Akvile Motiejunaite-Schulmeister, Euroopan komission koulutuspolitiikan ja -järjestelmien johtava analyytikko, joka esitteli Eurydicen raportin Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being tärkeimpiä tuloksia ja valotti sitä, millä tavalla opettajien rooli muuttuu pandemian tuomien uusien vaatimusten ja odotusten myötä.

Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Ilana Cicurel kertoi raportistaan Faire de l’École le cœur battant de l’Europe, jossa hän kannattaa opettajien liikkuvuuden lisäämistä ja Euroopan yhteistä opettajien ja kouluttajien peruskoulutuksen pilaria yhteisen opetus- ja koulutuskulttuurin luomiseksi. Lopuksi INDIREn tutkimusjohtaja Maria Chiara Pettenati antoi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten eTwinning-yhteisöön osallistumalla saatu opetus- ja työkokemus on vaikuttanut Italian opettajiin. Hän kertoi myös keskeisiä tuloksia The impact of eTwinning on the in-service professional development of teachers in Italy -tutkimuksesta.

Konferenssin toisena ja kolmantena päivänä 250 osallistujaa osallistui lukuisiin työpajoihin, joissa pyrittiin tuomaan esiin sitä, että eTwinning antaa opettajille juuri niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla he ovat valmiita kohtaamaan uuden normaalin.

Lisätietoa opettajankoulutuksen vuosikonferenssista on saatavilla täällä.