article image

Ellei koulussa, niin missä? Opettele ja harjoita demokratiaa eTwinningissä

Demokratia on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Se on asia, jota jokaisen kansalaisen pitää oppia ymmärtämään ja ennen kaikkea harjoittamaan. Nykyään tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Yhteiskunnan ja meitä ympäröivän maailman muuttuminen luo monia uusia mahdollisuuksia. (Tibor Navracsics, koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari)

Vuoden 2019 eTwinning-teema on demokraattinen osallistuminen.

eTwinning edistää taitoja, jotka ovat tarpeen demokratiakulttuurin saavuttamiseksi. Näitä taitoja ovat esimerkiksi itsenäinen oppiminen, analyyttinen ja kriittinen ajattelu, kuuntelu ja havainnointi, empatia, joustavuus ja sopeutumiskyky, kieliin ja viestintään liittyvät taidot, yhteistyö ja ristiriitojen ratkaiseminen. Näitä taitoja harjoittamalla eTwinning tuo esiin aktiivisen kansalaisuuden hyödyt ja osoittaa, että opettajat voivat osaltaan edistää kestävien demokratioiden luomista.

eTwinning edistää opettajien, oppilaiden, vanhempien ja paikallisyhteisön jäsenten demokraattista osallistumista antamalle heille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti projekteihin, kampanjoihin ja ammattitaidon kehittämiseen.

Kahden viime vuoden aikana kehitetyssä eTwinning-koulun toiminta-ajatuksessa korostetaan jaettua johtajuutta ja oppilaita muutoksen tekijöinä, jotka ”toimivat sekä muutosvoimana että kaikupohjana pedagogisille ja teknologian käyttöön liittyville innovaatioille”.

Haluamme korostaa demokraattisen osallistumisen tärkeyttä ja helpottaa opettajien työtä. Siksi tarjoamme monenlaisia materiaaleja ja aineistoja, kuten nyt tämän eTwinning-kirjan.

  • Ensimmäisessä osiossa esitellään demokraattisen osallistumisen keskeiset elementit ja koulutuksen merkitys nuorten aktiivisen osallistumisen käynnistäjänä.
  • Toisessa osiossa keskiössä ovat opettajien rooli demokratiataitojen kehittäjänä ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys.
  • Kolmannessa osiossa esitellään väline, jolla voi auttaa oppilaita kehittämään kriittistä ajattelua stereotypioiden ja ennakkoluulojen kitkemiseksi.
  • Neljännessä osiossa annetaan lopuksi puheenvuoro nuorille, jotka tarttuivat toimeen ja saivat äänensä kuuluviin. Heidän esimerkkinsä voi inspiroida sinunkin oppilaitasi.

Lue englanninkielinen eTwinning-kirja 2019 täällä