article image

eTwinningin ystävät: Terre des Hommes

Kansainvälinen Terre des Hommes -järjestö työskentelee lasten oikeuksien puolesta ja edistää oikeudenmukaista kehitystä vailla alkuperään, uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen, kulttuuriin tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Se on myös eTwinningin ystävä.

Järjestö on saanut nimensä Antoine de Saint-Exupéryn omaelämäkerrallisen kirjan Terre des Hommes mukaan. Nimen valitsi Terre des Hommes -järjestön perustaja Edmund Kaiser. Teoksessa Terre des Hommes kirjailija käsittelee useita tärkeitä asioita: jokaisen velvollisuutta rakentaa parempaa maailmaa, yhteistyön tarpeellisuutta ja jokaisen lapsen luontaista potentiaalia kehittää taitojaan suuresti, jos hänestä pidetään huolta ja häntä suojellaan ja rakastetaan.

Terre des Hommes -järjestön ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että lasten oikeudet toteutuvat käytännössä, sekä antaa lapsille ja nuorille valmiuksia vaikuttaa aktiivisesti yhteiskuntien, rakenteiden ja ajattelutapojen muovaamiseen.

Terre des Hommes -järjestön työn lähtökohtana ovat niiden lasten ja heidän yhteisöjensä elämä ja näkemykset, joiden ihmisoikeuksia on loukattu.

”Jokaiselle lapselle lapsuus. Jokainen nuori voimautuneeksi. Jokainen yhteisö osalliseksi.”

Näiden vuosien aikana Terre des Hommes ja eTwinning ovat luoneet vahvan yhteistyösuhteen. Järjestö on itse asiassa osallistunut aktiivisesti eTwinningin vuosikonferensseihin: vuonna 2017 Maltalla, vuonna 2018 Puolassa ja vuonna 2019 Ranskassa. Järjestön edustaja veti työpajan, jossa käsiteltiin hyvää hallintotapaa ja osallistavaa demokratiaa. Työpajassa esiteltiin menetelmiä, joita hyödyntämällä saataisiin nuoret tiedostamaan aktiivisen kansalaisuuden merkitys ja osallistumaan päätöksentekoprosesseihin.

eTwinningillä ja Terre des Hommes -järjestöllä on paljon yhteistä, varsinkin nyt, kun eTwinningin vuositeemana on ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet . Yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus varttua turvallisessa ympäristössä, saada kunnollinen koulutus, elää terveellisesti ja saada myönteisiä näköaloja tulevaisuuteen.

Sekä eTwinning että Terre des Hommes ovat myös reagoineet koronakriisiin ja tarjoavat tukea oman alansa asiantuntemuksen mukaisesti. Tällaisena historiallisena ajankohtana on entistäkin vaikeampaa taata lasten oikeuksien todellinen kunnioittaminen.

Köyhimpien yhteiskuntaryhmien lapsilla ja perheillä kaikkialla maailmassa on heikommat mahdollisuudet suojautua koronavirukselta. Liian monien on pakko asua puutteellisissa oloissa, ja kolmasosalla maailman ihmisistä ei ole käsienpesumahdollisuutta kotonaan. Vähiten kehittyneissä maissa tilanne on tämä lähes kolmessa neljästä kotitaloudesta. Lasten voi olla yhä vaikeampaa käydä koulua tai jatkaa koulunkäyntiä kotona tämän kriisin aikana. Terre des Hommes pyrkii mukauttamaan palvelujaan toimiviksi tässä uudessa todellisuudessa ja tarjoaa mahdollisimman paljon apua lapsille ja nuorille.

Terre des Hommes on jatkanut lasten ja nuorten tukemista myös Euroopassa. Italian Lombardiassa se on avannut ilmaisen psykologien hoitaman puhelinpalvelun lääkäreille, jotka työskentelevät heikossa asemassa olevien perheiden kanssa pandemian aikana. Järjestö on myös laatinut oppaan, jossa käsitellään henkisen hyvinvoinnin edistämistä ja karanteenissa olevien lasten stressin ehkäisemistä. Opas on saatavilla kuudella kielellä.

Näinä vaikeina aikoina ensisijaisena tavoitteenamme on edelleen edistää niiden lasten ja nuorten oikeuksia ja hyvinvointia, joita palvelemme. Vaikka tämän kriisin pitkän aikavälin vaikutuksia heihin on vielä vaikea arvioida, olemme valmiina tukemaan, suojelemaan ja voimauttamaan heitä parhaamme mukaan.

Yli 50 vuoden ajan Terre des Hommes on auttanut satoja tuhansia lapsia, niin että he voivat käyttää oikeuttaan ihmisarvoiseen elämään. Heille on tarjottu terveydenhoitoa, koulutusta, mahdollisuus toimeentuloon sekä suojaa hyväksikäyttöä, riistoa ja väkivaltaa vastaan. Järjestö on aina taistellut edistääkseen ihmisoikeuksia, myönteistä muutosta ja lapsen kohtelemista henkilönä, jonka ihmisarvoa tulee kunnioittaa.