article image

eTwinningin ystävät: esittelyssä SALTO-YOUTH

eTwinningin ystävän SALTO-YOUTH-verkoston tavoitteena on tutkia ja kehittää nuorisotyön strategioita ja näin tarjota resursseja nuorisotyöntekijöille ja nuoriso-ohjaajille. Ystäväverkoston jäsenenä SALTO-YOUTH tarjoaa resurssikeskuksia, työkaluja ja kursseja, joilla tuetaan järjestöjä ja Erasmus+ -ohjelman kansallisia toimistoja.

SALTO-YOUTH on seitsemän resurssikeskuksen verkosto, joka toimii nuorisoalaa koskevilla EU:n painopistealueilla osana Erasmus+ -nuorisoalan ohjelmaa ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaa ohjelmaa. Tämä verkosto järjestää koulutusta ja verkostoitumistilaisuuksia järjestöjen ja kansallisten toimistojen työn tukemiseksi. SALTO-YOUTH tarjoaa myös epävirallisen oppimisen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöille ja nuoriso-ohjaajille.

SALTO-YOUTH toimii välittäjänä EU:n nuorisopolitiikan, nuorisoalan ohjelmien ja alan toimijoiden välillä. Tähän SALTO-YOUTH tarjoaa useita välineitä, joita ovat muun muassa eurooppalainen koulutuskalenteri, josta saa tietoa SALTOn ja muiden organisaatioiden järjestämistä koulutuksista ja seminaareista, työkalupakki, joka sisältää satoja työkaluja ja toimintaideoita nuorisotyöhön, Atlas-kumppaninhakufoorumi, jonka avulla voi solmia yhteyksiä tuhansiin nuorisohankkeisiin ympäri Eurooppaa, tavoitteena lujien kumppanuuksien luominen ja Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen, tai nuorisotyön verkkokouluttajien hakemisto, joka sisältää tiedot yli 500 kouluttajasta, jotka voivat toteuttaa kansainvälistä koulutustoimintaa.

SALTO-YOUTH-verkostolla on myös seitsemän resurssikeskusta. Kukin niistä keskittyy tiettyyn aiheeseen tai maantieteelliseen alueeseen, ja niillä on useita yhteisiä tehtäviä kansallisten toimistojen, Euroopan komission ja muiden nuorisotyöntekijöille suunnattuja toimia toteuttavien tahojen kanssa.

Lisäksi SALTO-YOUTH levittää, tutkii, kehittää ja toteuttaa nuorisotyötä koskevia strategioita. Sen luomien työkalujen ja oppimiseen keskittyvien tapahtumien avulla pyritään antamaan nuorille ja nuorisotyöntekijöille mahdollisuus oppia, kehittyä ja kukoistaa.

eTwinning ja SALTO-YOUTH ovat olleet ystäviä jo kauan. Vuonna 2017 SALTO-YOUTH osallistui kyseisen vuoden eTwinning-kirjan Osallisuuden kulttuurin vahvistaminen eTwinningin avulla tekemiseen. Kirjassa käsiteltiin opetusalan haasteita ja esiteltiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä. 

Haluatko kuulla lisää? Tutustu SALTO-YOUTH-verkkosivustoon, niin saat lisätietoa.