article image

eTwinningin ystävät: Lie Detectors

Lie Detectors on palkittu hanke, jonka tavoitteena on tehdä koululaisista tehokkaita valheenpaljastajia ja kriittisiä ajattelijoita. Se on myös eTwinningin ystävä.

Mikä on totta? Mikä on valhetta? Sitä alkaa olla yhä vaikeampaa tietää. Nykyään kuka tahansa, jolla on käytössään puhelin tai tietokone, voi julkaista tietoa internetissä. Kun yhä useammat ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa ja muita verkkolähteitä, kaikkien – ja erityisesti lasten – on entistäkin tärkeämpää oppia tulkitsemaan verkosta luettua.

Maailmassa, jossa internet pursuaa yhä enemmän propagandaa ja vääristeltyjä tosiseikkoja, Lie Detectors auttaa lapsia ymmärtämään tiedotusvälineitä, tekemään perusteltuja valintoja ja vastustamaan kaverien painostusta omaa maailmankuvaa muodostettaessa. Hanke toimii tällä hetkellä Belgiassa, Saksassa ja Itävallassa, ja muita maita on tulossa mukaan.

Lie Detectors toimii tiiviissä yhteistyössä toimittajien ja opettajien kanssa, jotta tunneilla saataisiin mieleenpainuvia oppimiskokemuksia ja lapset oppisivat toimimaan tietoisesti sosiaalisen median palveluissa. Se rekrytoi toimittajia ja media-alan asiantuntijoita pitämään oppitunteja, pääasiassa alan arvostettujen oppilaitosten alumnien joukosta.

Opetuskonsepti on erittäin toimiva, sillä se ei kerro pelkästään valeuutisista, vaan käsittelee rehellisesti myös meidän toimittajien heikkouksia. Opin itse lapsilta vähintään yhtä paljon kuin he (toivottavasti) minulta.
 
(Sven Knobloch, mediatutkimuksen professori, Leipzigin yliopisto)

Opetusalalla tekemästään upeasta työstä hanke sai Euroopan komission European Digital Skills -palkinnon vuonna 2018. Palkinnot myönnetään tunnustuksena hankkeille, jotka ovat parantaneet eurooppalaisten digiosaamista koulussa, työelämässä, alan ammattilaisten parissa, naisten ja tyttöjen keskuudessa ja yhteiskunnassa yleensä.

Lie Detectors ja eTwinning ovat luoneet vahvan yhteistyösuhteen kuluneen vuoden aikana. Hanke oli mukana eTwinningin kevätkampanjassa ja vuoden 2019 eTwinning-viikoilla, joiden aiheena oli demokraattinen osallistuminen. Hankkeen edustajat vetivät tunnin pituisen verkkoseminaarin, jonka tavoitteena oli antaa opettajille välineitä valeuutisten käsittelyyn ja medialukutaidon opetteluun osana luokan toimintaa. Verkkoseminaari Tackling disinformation in classrooms oli suunnattu 10–15-vuotiaiden parissa työskenteleville opettajille.