article image

eTwinningin ystävät: Euroopan historian talo

Euroopan historian talo on eTwinningin ystävä, joka haluaa antaa mahdollisuuden oppia tarkastelemaan Eurooppaa ylikansallisista näkökulmista.

Nykyään on erittäin tärkeää, että uudet sukupolvet oppivat tuntemaan tapahtumat ja historialliset tosiasiat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi Euroopan historian kulkuun.

Euroopan historian talo on eTwinningin ystävä, joka haluaa antaa mahdollisuuden oppia tarkastelemaan Eurooppaa ylikansallisista näkökulmista. Sen tavoitteena on myös tulla johtavaksi museoksi Euroopan kehitykseen vaikuttaneiden kansainvälisten ilmiöiden esittämisessä. Se yhdistää ja vertailee yhteisiä kokemuksia ja niiden eri tulkintoja.

Esittelemällä Euroopan yhdentymisen historiaa ja perustaa museo vaalii muistoja, jotka voivat sekä yhdistää että erottaa.

Euroopan historian talon opetussisällöistä vastaava ryhmä on laatinut opettajille ja oppilaille temaattisia verkkoaineistoja, joiden avulla Euroopan historiaa käsittelevää opetusta voi yhdistää nykytodellisuuteen.

Oppimateriaalit on suunniteltu ja toteutettu siten, että mahdollisimman monen oppiaineen opettajat voisivat hyödyntää niitä opetuksessaan: aineistot sopivat esimerkiksi historian, kulttuuriopintojen, kansalaiskasvatuksen, sosiologian, mediakasvatuksen ja maantieteen yhteyteen. Eri osioita voi yhdistellä joustavasti, joten opettajat voivat valita itselleen parhaiten soveltuvia osioita. Opetusaineistoja on saatavilla Euroopan unionin 24 virallisella kielellä.

Talossa tarjotaan opettajille ja oppilaille myös opastettuja kierroksia ja työpajoja neljällä kielellä: englanniksi, ranskaksi, hollanniksi ja saksaksi.

HEH

”Historia herää eloon, kun sitä voi koskettaa, kuunnella ja jopa haistaa. Juuri tätä tapahtuu työpajoissamme.”

Euroopan historian talo ja eTwinning ovat luoneet vahvan yhteistyösuhteen muutaman viime vuoden kuluessa.

eTwinningin vuoden 2019 kevätkampanjan yhteydessä Euroopan historian talo järjesti verkkoseminaarin, jossa tarkasteltiin osallistuvaan demokratiaan liittyvää toimintaa.

Talo osallistui myös lokakuussa Mandelieu-la-Napoulessa pidettyyn eTwinningin vuosikonferenssiin, jonka aiheena oli koulutuksen ja demokratian kohtaaminen. Laurence Bragard veti siellä työpajan, jossa käsiteltiin osallistuvaa demokratiaa Euroopan historian talossa.

Euroopan historian talo on ympäristö, jossa voi oppia, pohtia ja keskustella. Se on myös kohtauspaikka eri sukupolville ja taustoiltaan erilaisille ihmisille. Ennen kaikkea se auttaa ihmisiä ymmärtämään Euroopan historiaa ja sen moninaisia vaiheita sekä kannustaa vaihtamaan ajatuksia.