article image

EUROPEANA – kulttuuriperintö käden ulottuvilla!

eTwinningin ystävä Europeana on ottanut tehtäväkseen auttaa kulttuuriperintöalaa digitalisaatiossa. Ystäväverkoston jäsenenä Europeana kehittää asiantuntemusta, välineitä ja toimintatapoja, jotka tukevat digitalisaatiota, kannustavat kumppanuuksiin ja edistävät innovointia.

Europeana on vapaasti kaikkien kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden ja innostuneiden käytettävissä. Sen jatkuvasti kasvavassa digitaalisessa kokoelmassa on tällä hetkellä yli 50 miljoonaa nimikettä 3 500 laitoksesta kulttuurihistorian piiristä (kirjastoista, museoista, arkistoista ja gallerioista). Nämä aineistot ovat vapaasti saatavilla, joten kaikki kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet voivat käyttää niitä niin opetukseen ja tutkimukseen kuin omaksi iloksi.

Europeanan työ rakentaa osaltaan avoimempaa, asiantuntevampaa ja luovempaa yhteiskuntaa, ja työhön kuuluu paljon muutakin kuin runsaiden aineistojen keruuta ja esittelemistä. eTwinningin ystävänä Europeana on jatkuvasti pyrkinyt jakamaan välineitä ja asiantuntemusta eTwinnaajille ja havainnollistanut siten monipuolisuuttaan: se on tarkastellut sujuvasti lähes jokaista vuositeemaa.

Vuonna 2018, kun eTwinningissä tarkasteltiin kulttuuriperintöä, Europeana veti eTwinningin vuosikonferenssissa työpajan kulttuuriperinnön käytöstä opetuksessa. Vuonna 2019, kun eTwinningin teemana oli demokraattinen osallistuminen, Europeana kutsui vuosikonferenssissa eTwinnaajia perehtymään kriittiseen ajatteluun ja ensisijaisten lähteiden käyttöön. Europeana havainnollisti tehokkaita keinoja valeuutisten huomaamiseen ja mielipiteen muodostamiseen itsenäisesti ja antoi siten eTwinnaajille valmiuksia käsitellä medialukutaitoa ja disinformaatiota vuonna 2021. Mikään aihe ei ole vieras Europeanalle, joka käsitteli kestävää kehitystä ja kansalaistoimintaa vuosikonferenssissa, kun eTwinnaajat tarkastelivat ilmastonmuutosta ja ympäristöhaasteita vuonna 2020.

Europeana Classroom on opetusalan erityishanke, joka tarjoaa kiinnostavia välineitä ja uusia mahdollisuuksia opetusalan ammattilaisille: saatavilla on yli 400 opetusaineistoa sekä opetusvideoita, sovelluksia ja pelejä. Europeanan tavoitteena on tuoda kulttuuriperintö lähemmäksi nuoria sukupolvia, ja siksi se järjestää monenlaisia kilpailuja, kuten Transcribathon ja GIF IT UP, jonka tavoitteena on saada ihmiset hyödyntämään digitoitua kulttuuriperintömateriaalia, tekemään niistä ainutkertaisia gif-kuvia ja jakamaan niitä. Toiminnallaan Europeana tukee EU:n vuosien 2021–2027 digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa tarjoamalla monipuolista, laadukasta ja helposti saatavilla olevaa digitaalista sisältöä.

Haluaisitko luoda oman gallerian? Rekisteröidy Europeanaan ja päästä luovuutesi valloilleen!