article image

eTwinning koulusulkujen aikaan – kokemuksia Slovakiasta ja Puolasta

Slovakiassa ja Puolassa opettajat keksivät keinoja selviytyä koronakriisistä käyttämällä eTwinningiä. Seuraavassa heidän kokemuksiaan.

Opettajien päiväohjelma on hyvin erilainen kuin ennen koronaviruksen tuloa. Opettajat työskentelevät kotona, jossa he laativat materiaaleja oppilailleen. Jos oppilaille tulee ongelmia tehtävien kanssa, he soittavat opettajilleen, jotka ovat valmiina selittämään asian kirjallisesti (chatissa) tai videopuhelun kautta. Niillä opettajilla, joilla on kokemusta eTwinningistä, pystyvät selviytymään ongelmista ja haasteista ja kääntämään asiat parhain päin.

Katarína Hvizdová on eTwinnaaja, joka on toiminut opettajana 13 vuotta. Hän kertoo, miten hänen arkensa muuttui:

Päiväni opettajana ja äitinä ovat nyt hyvin erilaisia. Minun on pidettävä huolta perheestäni ja oppilaistani samassa ympäristössä. Minun on laitettava ruokaa joka päivä ja huolehdittava kodin askareista ja samalla myös opetettava. Mutta yritämme pitää hauskaa ja nauttia päivän joka hetkestä. Pelaamme pelejä yhdessä, puhumme paljon, ja meillä on aikaa tehdä asioita, joita emme ennen ehtineet. Pysymme positiivisella mielellä.

Ammattioppilaitoksessa työskentelevä Kamila Bažíková on toiminut opettajana 22 vuotta. Hän kertoo näin:

eTwinningin ansiosta olen joustava ja minulla on kokemusta verkossa työskentelystä. Kaikilla muilla paitsi ensimmäisen vuoden luokilla minulla on ryhmiä, jotka ovat työskennelleet aiemmin eTwinning-projektissa – ja siksi he osaavat nyt jatkaa opiskelua ilman ongelmia. Oppilaani tietävät, miten internet toimii, ja osaavat käyttää verkkotyökaluja. Nämä oppilaat ovat itsenäisiä, vastuuntuntoisia (tekevät työt määräajassa) ja erittäin luovia. Osa heistä jopa esittelee omia luovia ideoitaan.

slovak project

Minä käytän työkaluja, ja oppilaat ovat oppineet työskentelemään eTwinningissä. Yksi ryhmä oppilaitani kokoontuu TwinSpacessa – siellä yhdistän projektityöskentelyä kurssikirjan aiheisiin. Jatkamme työskentelyä ilmastoaiheisessa kansainvälisessä projektissa Unser Klima – unsere Welt, ja yhdessä italialaisten ja puolalaisten kanssa perustimme verkko-opiskelusivuston, jotta voimme jakaa linkkejä ja esitellä työtä oppilaiden kanssa.

Vain muutaman kilometrin päässä Puolassa opettajat kohtaavat samoja pulmia, jotka kuormittavat paitsi heidän slovakialaisten naapuriensa elämää myös suurinta osaa eTwinningiin osallistuvista maista.

Anna Dziubek on puolalainen opettaja Wrocławista. Hän on toiminut opettajana 14 vuotta ja kertoo tässä projektistaan:

Projekti Fascinating Professions perustuu lasten havaintoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Lapset ovat erittäin kiinnostuneita työelämässä olevista ihmisistä, joita he tapaavat arjessaan. Lapset ovat erityisen innokkaita tapaamaan ihmisiä, jotka auttavat meitä (lääkäri, poliisi, palomies jne.). Esikoululaiset leikkivät usein spontaanisti roolileikkejä näillä ammateilla. Myös postinkantaja tai leipuri herättää lasten kiinnostuksen kaupungilla liikkuessa. Projekti antaa kumppaneille mahdollisuuksia hankkia käytännön kokemusta ja tutustua eri ammatteihin poliisista kirjailijaan. Kumppanit jakavat kokemuksiaan ja vaihtavat tietoja.

Projekti antaa lapsille erittäin kiehtovia mahdollisuuksia tutustua kiinnostuksen kohteisiinsa ja ympäristöönsä. Esikoululaiset kehittävät yhteistyötaitojaan sekä omassa esikouluryhmässään että projektikumppaniensa kanssa. Lapset vaihtavat innokkaasti projektikokemuksia kumppanien kanssa. Tällä hetkellä projekti toimii verkossa. Games online -sivulle tein palapelejä. Jaamme projektimme teemaan eli kiehtoviin ammatteihin liittyviä pelejä käyttämällä LearningApps.org- ja Genial.ly-sivustoja. Olen myös kannustanut esikoululaisia ryhtymään maalareiksi ja luomaan maalauksia Bomomo-työkalulla. Hyödynnän myös aiemmilla verkkokursseilla oppimiani taitoja ja laadin verkkotehtäviä perheille. Olen lisäksi luonut lapsille Padletin, niin että he voivat jakaa siellä töitään.