article image

eTwinning Tšekissä – eTwinning-koulu Böhmerwaldissa

Böömin alueen uljaat metsät, ainutlaatuiset kalliomuodostumat, vanhat linnat ja kiehtovat kylät ovat aina vetäneet puoleensa maalareita, kirjailijoita ja muita taiteilijoita. Siellä sijaitsee myös yksi Tšekin ensimmäisistä eTwinning-kouluista.

Základní škola Přimda (Přimdan alakoulu) on melko pieni koulu lähellä Tšekin ja Saksan välistä rajaa, Böömissä. Koulussa on noin 190 oppilasta 1.–9. luokilla (iältään 7–15 v). Oppilaat tulevat Přimdasta ja sen lähikylistä.

Koulussa on yhdeksän luokkahuonetta, joissa on interaktiivinen taulu, projektori ja valkokangas. Koulussa on myös useita luokkahuoneita, jotka on tarkoitettu tietyn aineen opetukseen (TVT, kuvataide, biologia, historia, fysiikka, kemia ja kielet), ja lisäksi koulukirjasto. Oppilaiden käytössä on myös liikuntatiloja: kaksi liikuntasalia, jalkapallo- ja urheilukentät sekä uimahalli.

Oppitunnit alkavat klo 7.45 ja kestävät 45 minuuttia. Kahden ensimmäisen tunnin jälkeen on pidempi välipalatauko. Nuorempien oppilaiden tunnit päättyvät joko klo 11.20 tai viimeistään klo 12.15. Vanhemmat oppilaat lopettavat klo 12.15 (keskiviikkoisin ja perjantaisin) tai klo 13.10 (maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin). Osa vanhemmista oppilaista saattaa lopettaa klo 14.45 tai 15.15, jos heillä on iltapäivätunteja tai kerhotoimintaa.

Iltapäivällä oppilaat voivat osallistua opintokerhoihin, joissa he voivat hioa taitojaan kokkaamisessa, kuvataiteessa, matematiikassa, kirjallisuudessa ja vieraissa kielissä. Iltapäivän vapaa-ajallaan oppilaat voivat myös työskennellä eTwinning- ja Erasmus+ -projekteissa. Koulussa tarjotaan myös lisäkursseja oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea tšekin tai englannin kielessä tai matematiikassa.

Tšekkiläinen opettaja ja eTwinnaaja Jana Anděl Valečková kertoi meille maaseudulla työskentelemisen eduista ja haitoista.

Koulumme sijaitsee Tšekin ja Saksan välisen rajavuoriston alueella. Lähikylistä tulevat oppilaat pääsevät kouluun vain bussilla. Valitettavasti joiltain alueilta ei ole bussiyhteyksiä. Siksi vanhemmat kuljettavat joskus lapsiaan kouluun henkilöautolla. Monissa kylissä bussi kulkee vain kahdesti päivässä (klo 7 aamulla ja 15.30 iltapäivällä).

Přimdan lähellä on kaksi muuta koulua – Rozvadovissa ja Hoštkassa. Näiden kylien lapset käyvät ensin paikallista kouluaan (5. luokkaan asti Rozvadovissa ja 3. luokkaan asti Hoštkassa) ja sen jälkeen he jatkavat koulunkäyntiä Přimdassa. Niinpä järjestämmekin yhteisiä aktiviteetteja ja projektipäiviä lähistön koulujen ja päiväkotien kanssa, jotta lapset voivat tutustua kouluumme, opettajiimme ja omiin tuleviin luokkatovereihinsa.

Osalla alueeni oppilaista on muita heikommat lähtökohdat. Työttömyyden tai puutteellisten viestintätaitojen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi nämä perheet eivät kykene osoittamaan kovin suurta kiinnostusta lapsiinsa ja näiden koulumenestykseen.

Koska olemme pieni koulu, ilmapiirimme on perheenomainen. Opettajien ja oppilaiden suhde on hyvin läheinen, sillä opettajat tuntevat oppilaansa ja heidän perhetaustansa erittäin hyvin. Tästä on paljon etua – koska tunnemme oppilaamme niin hyvin, meidän on helpompi ymmärtää heitä ja rakentaa keskinäistä luottamusta.

Pienessä maaseutupaikassa opettamisen suurena etuna on läheinen suhde koulun ja paikallisyhteisön välillä (kunnan viranomaiset, Böhmerwaldin luonnonsuojelualueen pääkonttori, vanhemmat jne.). Säännölliset avoimien ovien tilaisuutemme (esim. joululaulutilaisuus) ovat hyvin suosittuja. Järjestämme monia urheiluun, oppiaineisiin ja taiteeseen liittyviä pelejä ja kilpailuja, joihin myös naapurikoulujen oppilaat voivat osallistua.

Koulumme sijaitsee aivan Böhmerwaldin luonnonsuojelualueen lähellä. Siellä on todella kaunista luontoa. Oppilaat saavat nauttia upeista mäntymetsistä, lammista ja järvistä. Alueella elää monia suojeltuja kasvi- ja eläinlajeja. Teollisuutta ei ole lainkaan, joten ilma on puhdasta.

Primda Castle

eTwinning on auttanut oppilaita ymmärtämään muita kulttuureja ja olemaan suvaitsevaisempia muita ihmisiä kohtaan. He ovat myös ymmärtäneet, kuinka hyödyllistä on oppia vieraita kieliä. eTwinningissä oppilaamme eivät opiskele koulua vaan elämää varten.

Koulumme on yksi ensimmäisistä kouluista, jolle on myönnetty eTwinning-koulu-nimike Tšekissä. Yritämme parhaamme mukaan tehdä koulustamme oppivan organisaation. Yksi opettajistamme on eTwinning-lähettiläs.

Olemme osallistuneet vuodesta 2010 alkaen moniin eTwinning-projekteihin. Näiden projektien ansiosta oppilaamme ovat saaneet motivaatiota opiskella kieliä (englantia, saksaa) ja muitakin oppiaineita. Oppilaiden kielitaito, TVT-osaaminen, oppimistaidot ja sosiaaliset taidot kehittyvät, heidän itseluottamuksensa vahvistuu, he saavat uusia ystäviä ulkomailta ja oppivat lisää muista kulttuureista.

Monet eTwinning-projektimme ovat saaneet kansallisia ja Euroopan laatumerkkejä, kolme niistä on voittanut kansallisen eTwinning-kilpailun ja yksi Euroopan tason kilpailun. Erasmus+ -projektimme ”Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success” sai vuonna 2017 Tšekin kansallisen tukipalvelun (Cena DZS) tunnustuksen Tšekin parhaana projektina, jossa yhdistyivät Erasmus+ ja eTwinning.