article image

eTwinning Espanjassa: koulunkäyntiä kotona

Koulujen sulkemiset vaikuttavat edelleen opettajiin ja oppilaisiin kaikkialla maailmassa ja aiheuttavat merkittäviä häiriöitä opetus- ja oppimisprosessiin.

Vuonna 2020 alkaneen pandemian alusta saakka eTwinning on pyrkinyt vastaamaan kaikkiin opetus- ja kohtaamisalustalle asetettuihin uusiin vaatimuksiin, jotta koulunkäynnin iloa voisi kokea myös kotona.

Espanjalainen opettaja Javier Gascuena on toiminut opettajana 12 vuotta. Hänen koulunsa on Malagan liepeillä sijaitseva IES Ciudad Jardin, keskikokoinen toisen asteen oppilaitos, jossa on 53 opettajaa ja noin 600 oppilasta.

 Austria1

Koulu tarjoaa oppivelvollisuuteen kuuluvaa toisen asteen koulutusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta (erikoisalana ICT). Javier näkee eTwinningin osana koulun johdon pyrkimyksiä ottaa käyttöön aktiivisia menetelmiä ja oppilaslähtöinen toimintamalli, joka auttaa yhteisöä torjumaan koulutuksesta syrjäytymistä, alisuoriutumista ja koulunkäynnin keskeyttämistä.

Javierille, kuten kaikille maailman opettajille, nykytilanne on haasteellinen:

Vuoden 2020 maaliskuun 14. päivästä lukuvuoden loppuun saakka kaikki Espanjan koulut olivat suljettuina hallituksen määräyksestä pandemian puhkeamisen vuoksi. Alkuviikot olivat silkkaa kaaosta: opettajat, sosiaalikasvattajat ja opinto-ohjaajat yrittivät tavoittaa oppilaita, kun taas rehtorit yrittivät organisoida verkko-opetusta, usein luomalla opastusvideoita ja oppaita opettajille, joilla oli vähemmän digiosaamista.

Kun kohtalainen määrä oppilaita ja opettajia oli valmiita aloittamaan työskentelyn verkossa, opetus ja opiskelu alkoi taas sujua. Tyypillisenä päivänä tarkistin ensin sähköpostini ja yritin erityisesti saada enemmän oppilaita nettiyhteyden päähän ja auttaa muita opettajia teknisissä haasteissa. Myöhemmin päivällä tarkistin, olivatko oppilaani kirjautuneet Moodleen, alustaan jota olimme päättäneet käyttää, ja varmistin, että kaikki työt oli arvioitu ja oppilaat saivat niistä palautetta. Jokaista opettamaani kurssia varten etsin houkuttelevia osaamiseen perustuvia materiaaleja, jotka pitäisivät oppilaideni kiinnostusta ja mielenkiintoa yllä. Järjestimme myös muutaman videoneuvottelun eTwinning-kumppaniemme kanssa ja käytimme useita oppitunteja niihin valmistautumiseen.

Sekä opettajille että oppilaille aiempien vuosien työskentely eTwinningissä helpotti suuresti hidasta siirtymisprosessia analogisesta ja fyysisestä opiskelusta verkko-opiskeluun ruudun äärellä. Olimme jo kokeilleet yhteistoiminnallista työskentelyä internetissä, joten suurella osalla oppitunneista saimme käyttää eTwinning-projekteissa kehitettyjä taitoja.

Heti kun aikoinaan tulin mukaan eTwinningiin, päätin käyttää sitä englanninopetuksessani ja kouluun liittyvien taitojen kehittämisessä.

eTwinningin avulla olen voinut suunnitella aktiviteetteja, joiden lopputuotteen ovat tehneet eri puolilta maailmaa olevat oppilaat. Aito viestintä englanniksi on myös pakollista, koska silloin opettamastani kielestä tulee keino, jolla saavutetaan tavoitteet ja lisätään oppilaiden motivaatiota. Kaiken lisäksi eTwinning on muuttanut tapaamme käyttää teknologiaa, antanut sijaa luovuudelle ja tutustuttanut sellaisiin käsitteisiin kuin netiketti ja internetin turvallinen käyttö.

 Austria1

Javierilla on laajaa kokemusta eTwinningin käyttämisestä, ja niinpä hänellä on mainioita ideoita verkossa pidettäviä tunteja ja kotitehtäviä varten. Tässä niistä muutamia:

  • Luodaan TwinSpaceen seiniä, joilla oppilaat julkaisevat ideoita tietystä aiheesta ja kommentoivat toistensa julkaisuja.
  • Käsitellään tiettyjä aiheita tekemällä yhteistyönä digitaalisia tuotteita: videoita, esityksiä, dokumentteja.
  • Suunnitellaan pakohuoneita eri oppiaineiden sisältöjen pohjalta.
  • Laaditaan vuorovaikutteisia verkko-oppitunteja, joilla oppilaiden on työskenneltävä yhdessä ja tehtävä päätöksiä eikä vain kuunneltava opettajaa.
  • Luodaan videopeli projektin sisällöstä ja pelataan sitä yhdessä videopuhelun kautta.

Javier yrittää pitää oppilaansa aktiivisina ottamalla heidät mukaan aktiviteettien suunnitteluun ja huomioimalla heidän mielipiteensä luokan tavoitteiden asettamisessa. Hän myös osallistaa heitä aktiivisesti (formatiiviseen) arviointiin. Hänen antamansa tehtävät pohjautuvat aina oppilaiden kiinnostuksen kohteisiin. Projektioppiminen on avainasemassa pyrittäessä tekemään kotona oppimisesta yhtä kiinnostavaa kuin koulussa oppimisesta.