article image

eTwinning Moldovassa – Luovuus koulusulkujen aikana

Moldovan tasavallassa opettajat opettavat etänä, mikä vaatii paljon kärsivällisyyttä, aikaa ja luovuutta. Heidän mottonsa on ”Etäällä – mutta yhdessä eTwinningin ansiosta”.

Tänä vaikeana aikana opettajien on löydettävä uusia tapoja ja menetelmiä voidakseen jatkaa oppilaidensa opettamista. Se vaatii sinnikkyyttä, motivaatiota, osallistumista ja luovuutta.

Teknologialla on nykyään tärkeä rooli opetuksessa, koska se on helposti saatavilla, mutta osallistuminen eTwinningiin tuo vielä enemmän etuja. Moldovassa opettajat ovat oppineet paljon verkossa tapahtuvasta yhteistyöstä, mikä on auttanut heitä siirtymisessä kasvokkain tapahtuvasta opetuksesta verkko-opetukseen.

Moldovan tasavallan opettajat löysivät nopeasti eTwinning-alustalla olevat työkalut, joiden avulla he voisivat luoda virtuaalisen luokkahuoneen, sekä useita muita web 2.0 -työkaluja. He päättivät käyttää eTwinningiä ja TwinSpace-alustaa, koska se mahdollistaa opetus-, oppimis- ja arviointiprosessin jatkamisen virtuaalisessa muodossa sekä viestinnän oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Esimerkiksi Olga Juravschi, joka toimii matematiikan opettajana Public Institution Theoretical Lyceum ”Andrei Straistă” -oppilaitoksessa Anenii Noissa, loi eTwinning-projektin Mathematics for All (Matematica pentru toți).

Koko projekti perustettiin varmistamaan matematiikan opiskelun jatkuminen koronakriisin aikana. Tämän projektin TwinSpace on virtuaalinen luokkahuone, joka helpottaa asynkronista yhteistyötä ja viestintää. Tiimi koostuu kuudesta matematiikanopettajasta Moldovan tasavallassa ja Romaniassa sekä meidän yläkoulu- ja lukiotason oppilaistamme. Virtuaalisessa luokkahuoneessa meillä on mahdollisuus luoda sivu jokaiselle aiheelle ja julkaista sisältöä eri aiheista ja kokeista.

Lisäämme myös videoita ja muuta verkossa saatavana olevaa aineistoa, joista on apua algebran ja geometrian opiskelussa. Loimme Aineistot-osiossa kansiot oppilaiden kotitehtäville. TwinSpace toimii paikkana, johon voimme tallentaa ja jossa voimme säilyttää oppituntien sisältöä pitkän aikaa

Opettaja Ludmila Cojocari, joka työskentelee Mathematics in Public Institution Theoretical Lyceum ”Gaudeamus” -oppilaitoksessa Chisinaussa, kehitti projektin, jossa TwinSpace muunnettiin virtuaaliseksi luokkahuoneeksi.

Heti kun eTwinning Virtual Classroom -projekti hyväksyttiin, aloitin työskentelyn oppilaiden kanssa. Virtuaalinen luokkahuone on TwinSpace ja tarjoaa runsaasti erilaisia toimintoja. Käytän niitä kaikkia menestyksellisesti, niin että verkkoyhteistyö oppilaiden kanssa on houkuttelevampaa, mielenkiintoisempaa ja monipuolisempaa.

Voimme ladata sinne opetusresursseja oppilaita varten, kuten paljon erilaista aineistoa, ja lisäämme TwinSpaceen myös pelejä ja kokeita. Alustan foorumi- ja chattitoiminnot mahdollistavat verkkoviestinnän oppilaiden kanssa.

Opiskele eTwinningin avulla, kehitä taitojasi ja ylläpidä yhteyksiä.