article image

eTwinning-ryhmät – väline tapaamiseen ja yhteistyöhön verkossa

Koronavirusepidemian puhjettua Euroopassa olemme näiden viimeksi kuluneiden viikkojen aikana nähneet paitsi monien koulujen sulkevan ovensa myös monien opettajille suunnattujen seminaarien ja verkostoitumistapahtumien peruuntuneen. Verkossa tapahtuva opettajien ammattitaidon kehittäminen ja verkostoituminen on aina ollut eTwinningin vahvuus, ja siksi haluamme nyt muistuttaa eTwinning-ryhmistä.

Ryhmät ovat virtuaalisia paikkoja, joissa eTwinnaajat tapaavat ja keskustelevat tietyistä oppiaineista, aiheista tai muista kiinnostuksen kohteista. Ryhmissä eTwinning-opettajat voivat jakaa asiantuntemustaan, levittää hyviä käytäntöjä ja luoda yhteyksiä muihin Euroopassa ja kauempanakin toimiviin opettajiin. Mikä parasta, kaikki tämä tapahtuu netissä.

Ryhmien aiheet vaihtelevat luonnontieteistä kieliin, ja niistä saa vinkkejä muun muassa erilaisista menetelmistä ja opetusstrategioista. Voit myös luoda ryhmän oman koulusi tai lähialueesi opettajille tai liittyä sellaiseen. Tutustu ryhmiin eTwinning Livessä ja liity joukkoon!

Nimikkoryhmissä vetäjänä toimii kokenut eTwinnaaja, ja aiheita on monenlaisia. Tällä hetkellä toiminnassa on 15 nimikkoryhmää, jotka keskittyvät tiettyyn aiheeseen, kuten englannin kieleen, ympäristökasvatukseen, koodaukseen tai LUMA-aineisiin. Nimikkoryhmien toiminnasta ja tehtävistä sovitaan kussakin ryhmässä erikseen. Nimikkoryhmät ovat avoimia kaikille eTwinnaajille riippumatta siitä, millä koulutusasteella he opettavat.

Osa nimikkoryhmistä on tarkoitettu tietyille kouluasteille tai henkilöstöryhmille. Esimerkiksi rehtoreille ja muille koulun johdossa toimiville on oma ryhmä.
Ammatillisten opettajien ja oppilaitosten tavoittamiseksi perustettiin uusi ryhmä huhtikuussa 2020. Tähän käytäntöyhteisöön ovat tervetulleita kaikki ammatillisessa koulutuksessa toimivat opettajat jakamaan projekteja ja hyviä käytäntöjä sekä tekemään yhteistyötä esimerkiksi verkkotapahtumissa.

Nimikkoryhmät järjestävät yhteistoimintaa myös koronaviruspandemian aikana, jotta eTwinning-opettajat saavat tukea ja jäsenten kesken voidaan jakaa hyviä toimintatapoja. Tämä toiminta liittyy myös ryhmän teemaan ja eTwinningin vuositeemaan. Tässä muutama esimerkki:

  • Turvallinen internetin käyttö eTwinning-projekteissa -ryhmä järjestää verkkotapahtumia siitä, miten eTwinningin nimikkoryhmät voivat tukea kotona työskenteleviä opettajia koulujen ollessa suljettuna.
  • Englanti vieraana kielenä -ryhmässä kerrotaan esimerkkejä verkkokokousten toteuttamisesta ja oppimateriaalien laatimisesta oppilaille, kun koulut ovat kiinni.
  • Luova luokkahuone -ryhmässä jaetaan esimerkkejä siitä, miten voi olla luova ja ympäristötietoinen kotona ja oppilaiden kanssa.
  • Yrittäjyyskasvatus-ryhmä järjestää ilmastonmuutosta ja ympäristöongelmia käsitteleviä Twitter-chatteja ja nettihaasteita.
  • Oletko uusi eTwinnaaja? Jos olet, kannattaa ehdottomasti tutustua Virgilio-ryhmään, joka auttaa sinua eTwinning-matkallasi. Sieltä saat paljon vinkkejä eTwinningin hyödyntämiseen verkko-opetuksessa.

Muista tutustua kaikkiin nimikkoryhmiin ja liity itsellesi sopiviin eTwinning Livessä!