article image

eTwinning ja ystävät: Anne Frankin talo

Anne Frankin päiväkirja on innoittanut ja innoittaa edelleen ihmisiä ympäri maailmaa. Nykysukupolven on erittäin tärkeää kuulla hänen elämästään ja ottaa oppia menneestä.

Anne Frank House on eTwinningin aktiivinen ystävä. Toukokuussa 1957 perustettu Anne Frank House on riippumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio. Se ylläpitää museota talossa, jossa Anne Frank piileskeli toisen maailmansodan aikana välttyäkseen juutalaisiin kohdistuneelta vainolta. Organisaation päätavoitteena on säilyttää Anne Frankin piilopaikka yleisön saatavilla ja samalla levittää tietoa Annen elämäntarinasta ja sen merkityksestä maailmanlaajuisesti.

Anne Frank House laatii oppimateriaaleja ja järjestää työpajoja, joissa käsitellään Anne Frankia, toista maailmansotaa, holokaustia, antisemitismia, ennakkoluuloja ja monia muita tärkeitä aiheita. Aineisto on suunnattu nuorille ja opetusalan ammattilaisille.

Verkkotyökalu Stories that Move on maksuton, vuorovaikutteinen sivusto, jonka viiden oppimispolun avulla nuoret voivat tarkastella vihapuheen, ryhmän ulkopuolelle jättämisen ja syrjinnän vaikutuksia. Sen tavoitteena on auttaa nuoria suhtautumaan toisiin empaattisesti ja tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista. Se auttaa myös opettajia tarjoamalla turvallista tilaa keskustella vaikeista asioista. Muiden nuorten henkilökohtaisten tarinoiden avulla oppilaita haastetaan pohtimaan, millaisia valintoja he itse tekevät kohdatessaan eriarvoisuutta ja vihaa.

Anne Frank House ja eTwinning ovat tehneet tiivistä yhteistyötä viime kuukausina. Stories that Move -työkalua on esitelty useissa eTwinningin verkkoseminaareissa, kuten tämän vuoden kevätkampanjan aikana pidetyssä Discussing diversity and discrimination – how to use the online tool Stories that Move -seminaarissa ja eTwinningin demokratiateemaisessa vuosikonferenssissa, joka järjestettiin Mandelieu-la-Napoulessa lokakuussa.

eTwinningin vuosikonferenssissa järjestetyssä työpajassa osallistujat keskustelivat siitä, miten näkyvän ajattelun menetelmät ja monimuoto-opetus voivat auttaa opettajia osallistamisessa varmistamalla, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi, kun he keskustelevat moninaisuudesta ja syrjinnästä. Keskustelua johti Anne Frank Housen projektipäällikkö Karen Polak, ja häntä myös haastateltiin konfrenssin aikana:

Kun opettajat antavat oppilaille aikaa keskustella toistensa kanssa ja vaihtaa ajatuksia, silloin aletaan kuunnella, puhua ja jakaa, mikä on demokratiassa olennaisen tärkeää. Sillä jos ajatusten vaihtoa ei tapahdu koulussa, miksi sitä tapahtuisi koulun ulkopuolella? (Karen Polak)