article image

Ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet: vuoden 2020 eTwinning-teeman käsittely kotona

Monet opettajat ovat olleet kiinnostuneita ajankohtaisesta koronaviruksesta, ja tämä tilanne on vaikuttanut heidän opetusmenetelmiinsä. Olemme kuitenkin iloisia voidessamme kertoa, että myös eTwinningin vuositeema innostaa edelleen ryhtymään toimiin ja aloittamaan projekteja.

Rita Neves Portugalista kertoo, miten hän tukee oppilaitaan virtuaalisesti ja auttaa heitä pohtimaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksi kotona opiskelun aikana.

Rita Neves toimii opettajana Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade -nimisessä koulussa Almadassa, Portugalin länsirannikolla, ja hänellä on työkokemusta yli 30 vuotta.

Rita

eTwinning on parantanut ja kehittänyt opetuskäytänteitä koulussani. Sen myötä on otettu käyttöön innovatiivisia pedagogisia menetelmiä ja TVT-työkaluja, jotka ovat tehneet oppimisesta dynaamisempaa ja mielekkäämpää oppilaille. Tietojen vaihtaminen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn lisääntyminen monitieteisissä tiimeissä on parantanut niin opetuksen kuin oppilaiden oppimisen laatua ja onnistumista.

Oppilaani ovat olleet aktiivisempia tunnilla, ja heidän kulttuurienväliset ja viestinnälliset taitonsa ovat parantuneet, mikä on vaikuttanut myönteisesti heidän oppimistuloksiinsa.

eTwinning-projektit ovat edistäneet myös useiden 2000-luvulla tarvittavien taitojen kehittämistä, esimerkiksi oma-aloitteisuutta, kriittistä ajattelua, kansalaistaitoja ja luovuutta.

Koulujen ollessa suljettuna opettajat kannustivat oppilaitaan työskentelemään kotona ja antoivat heille erilaisia tehtäviä. Koulusulkujen, etäopiskelun ja sosiaalisen eristäytymisen yhdistelmä on ollut oppilaille todella stressaava tilanne.

eTwinning-projektimme ansiosta olemme voineet laatia oppimisaktiviteetteja TwinSpaceemme. Näin oppilaat ovat voineet kehittää kielitaitoaan ja kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitojaan tekemällä yhteistyötä kansainvälisesti ja pitämällä yhteyttä muihin.

Oppilaat kutsuttiin osallistumaan chat-istuntoihin (”Meeting against Coronavirus”) eurooppalaisten kumppanien kanssa kaksi kertaa viikossa, jotta he voisivat tukea toisiaan tänä aikana. He ovat olleet erittäin aktiivisia näissä chateissa, kertoneet mielipiteitään ja huoliaan toisilleen ja tutustuneet toisiinsa paremmin keskustelemalla siitä, miten he viettävät aikaansa sosiaalisen eristäytymisen aikana.

eTwinningin vuositeeman mukaisesti päätin pyytää oppilaitani pohtimaan poikkeustilan ympäristövaikutuksia ja ilmansaasteiden vähenemistä.

Lämmittelytehtävänä pyysin heitä vertaamaan maapallosta otettuja satelliittikuvia ennen koronaviruspandemiaa ja sen alkamisen jälkeen ja laskemaan oman hiilijalanjälkensä sekä vertailemaan tuloksia ja miettimään, miten he voisivat pienentää hiilijalanjälkeään.

Sitten pyysin oppilaitani täyttämään taulukon ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Osana tätä heidän piti luetella ympäristöongelmia ja esittää niihin ratkaisuja keskustelufoorumilla. Heidän viimeisenä tehtävänään oli tehdä juliste vuoden 2020 Maan päivää varten.

Rita ei kuitenkaan ole ainoa aiheeseen tarttunut. Monet muutkin portugalilaiset opettajat muistuttavat oppilaitaan siitä, että ilmastonmuutoksen ja ympäristöhaasteiden merkitystä ei ole syytä unohtaa.

Samuel Branco on toiminut opettajana 23 vuotta ja on jatkanut oppilaidensa kanssa useiden ilmastonmuutokseen, kierrätykseen ja robotiikkaan liittyvien projektien työstämistä.

samuel

Yhdessä yhteistyöprojektissa koulumme on pitänyt etsiä ratkaisuja valtamerien puhdistamiseen robotiikan avulla. Koulusulun aikana oppilaille annettiin tehtäväksi tutkia ja tunnistaa tärkeimpiä syitä merien saastumiseen, keksiä ihmisiä herättelevä peli tästä asiasta sekä laatia esite ja valita videoita, jotka auttaisivat ihmisiä tiedostamaan merien saastumisen. eTwinningin ansiosta oppilaat saivat tilaisuuden vaihtaa tietoja eurooppalaisten ikätoveriensa kanssa. Näin he saivat käsityksen siitä, miten kunkin maan kulttuuri ja tavat voivat johtaa erilaisiin strategioihin.

Ana Cristina Figueiredo on toiminut opettajana 22 vuotta. Hänen eTwinning-projektinsa sai aivan uuden merkityksen, kun hän ymmärsi, mitä tarkoittaa olla osa verkottunutta maailmaa.

ana

Tämän vuoden projektimme on nimeltään ”Planet”. Valitessamme tämän teeman emme aavistaneet, että ”globaalistumisella” olisi pian aivan erilainen ja entistäkin tärkeämpi merkitys. eTwinning auttaa meitä pitämään yhteyttä muuhun maailmaan ja osoittaa, että vaikka olemme haastavassa tilanteessa, asiat menevät eteenpäin ja selviämme vielä tästä pandemiasta, jatkamme yhdessä työskentelemistä ja elämistä entistäkin paremmin.

Estefânia Pires on toiminut opettajana 24 vuotta. Hän jatkoi oppilaidensa motivoimista aloittamalla projektin merien suojelusta.

estefania

Go Fish -projektissa keksimme tarinan, joka liittyi roskaamiseen ja sen vaikutuksiin merien ekosysteemeihin. Järjestimme videoneuvottelun Zoomin kautta Coimbran yliopiston SERMARE-tutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa. Projektin ensimmäisessä osassa oppilaat tekevät merieläimiä käsittelevän työn perheidensä kanssa ja kertovat chateissa, mitä puuhailevat karanteenin aikana.

Jos haluat kehittää opetuskäytänteitäsi nyt eristyksen aikana, voit osallistua ilmaiselle verkkokurssille ”Addressing the Climate Crisis in Your Classroom”. Kurssi auttaa ymmärtämään ilmastonmuutosta koskevaa tieteellistä näyttöä ja sen käyttöä opetuksessa innovatiivisten projektien ja aktiviteettien avulla.

MOOC