article image

Vuoden 2020 teema: ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet

Vuosi 2020 on eTwinningissä ilmastonmuutoksen ja ympäristöhaasteiden vuosi.

”Tavoitteenamme on saattaa talous sopusointuun maapallomme rajojen kanssa, sovittaa tapamme tuottaa ja tapamme kuluttaa maapallon mukaan, ja huolehtia siitä, että tämä hyödyttää kansalaisiamme.”
Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

eTwinning tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja tiedostaa, että nykypäivän oppilaat ovat huomisen aikuisia, jotka todennäköisimmin joutuvat kokemaan ilmastonmuutoksen vaikutukset. On siis välttämätöntä oppia elämään kestävän kehityksen mukaisesti, jotta ilmastonmuutosta ja muita ympäristöhaasteita voidaan torjua.

eTwinningiin osallistuvat koulut voivat jakaa opettajille sellaista tietoa ja osaamista, että he pystyvät käsittelemään ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä kysymyksiä sekä saavat oppilaansa ymmärtämään sen vaikutuksia mahdollisimman varhain. Uskomme myös, että opettajilla ja heidän oppilaillaan on tärkeä tehtävä lisätä tietoisuutta edessä olevista muutoksista, joiden odotetaan lähivuosina tuovan haasteita ihmiskunnalle ilmastonmuutoksen seurauksena.

Niinpä koko tämän vuoden ajan eTwinningin tavoitteena on edistää tätä prosessia tekemällä oppilaista valveutuneempia kuluttajia. Näin oppilaita ohjataan omaksumaan uusia asenteita, tutustumaan asianmukaisiin valintoihin ja tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja.

Aihetta käsittelevien projektien avulla oppilaat kehittävät luonnontieteiden ja tekniikan alan osaamistaan. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, mitä muutoksia ihmisen toiminta on aiheuttanut ja mikä on heidän vastuunsa yksittäisinä kansalaisina. Tämän vuoden tavoitteena on opetella myös kansalaistaitoja, vastuullisena kansalaisena toimimista sekä täysipainoista osallistumista kansalaistoimintaan ja yhteiskunnalliseen elämään.

Projektiyhteistyössä tarvitaan luovuutta, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, jotta ideoita maapallon suojelemiseksi voidaan muuttaa käytännön toimiksi. Siinä samalla oppilaat ja opettajat kehittävät myös yrittäjyystaitojaan.

Lisätietoa vuoden 2020 teemasta saat tutustumalla projektipakkeihin Takaisin luontoon ja Tulevaisuustekoja.