article image

Vuoden 2019 kohokohtia eTwinning-ryhmistä!

Vuonna 2019 eTwinning Liven ryhmien määrä kasvoi entisestään, ja ryhmiin saatiin uusia jäseniä. Vuoden lopussa toiminnassa oli yli 3 500 ryhmää, joissa oli mukana 130 000 eTwinnaajaa.

eTwinning-ryhmissä opettajat voivat jakaa asiantuntemustaan, levittää hyviä käytäntöjä ja luoda yhteyksiä muihin Euroopassa ja kauempanakin toimiviin opettajiin. Ryhmien aiheet vaihtelevat luonnontieteiden opetuksesta kielten oppimiseen, ja niissä saa tietoa opetusaineistoista, uusista menetelmistä ja opetusstrategioista.

Vuonna 2019 yli 700 eTwinnaajaa vastasi eTwinning-ryhmiä koskeneeseen kyselyyn. Opettajien yleisimpiä syitä perustaa ryhmiä ovat hyvien käytäntöjen ja aktiviteettien jakaminen kollegojen kesken, yhteydenpito oman alueen opettajiin sekä omien Erasmus+ -projektien tulosten jakaminen.

Nimikkoryhmien vetäjät ovat kokeneita eTwinnaajia, ja aiheissa riittää valinnanvaraa. Tällä hetkellä on toiminnassa 14 nimikkoryhmää, joissa voi keskittyä tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi englantiin toisena kielenä, internetin turvalliseen käyttöön tai ympäristökasvatukseen. Nimikkoryhmien toiminnasta ja tehtävistä sovitaan kussakin ryhmässä erikseen. Näissä nimikkoryhmissä oli mukana yhteensä yli 84 000 eTwinnaajaa vuonna 2019.

Nimikkoryhmien moderaattorit ovat muutenkin aktiivisia eTwinning-yhteisön jäseniä: he järjestävät verkkoseminaareja, pitävät esityksiä verkkokonferensseissa ja laativat aineistoja eTwinnaajille. Alkuvuodesta 2020 esimerkiksi julkaistaan moderointia käsittelevä opas ”The Moderation Handbook”.

Virgilio oli alun perin erityisesti uusille eTwinnaajille tarkoitettu ryhmä. Tätä nykyä se kuitenkin tarjoaa tietoa myös eTwinnaajille, joilla on jo jonkin verran kokemusta eTwinningistä mutta jotka haluaisivat tietää lisää. Ryhmä voi siis auttaa kaikkia eTwinnaajia.

Vuositeema demokraattinen osallistuminen näkyi myös ryhmien toiminnassa. Nimikkoryhmässä Game-based Classroom opettajat laativat yhdessä e-kirjan demokratian opettamisesta.

Kuinka eTwinning-ryhmiin sitten voi liittyä ja päästä mukaan kaikkeen tähän toimintaan? Se käy erittäin helposti! Kirjaudut vain eTwinning Liveen, siirryt Ryhmät-osioon, haet hakutyökalun avulla itseäsi kiinnostavan ryhmän ja liityt siihen.