article image

Valokeilassa eTwinningin uusi nimikkoryhmä ”Gender – know how to stop stereotypes”

Uuden lukuvuoden kunniaksi eTwinning esittelee ylpeänä uuden nimikkoryhmän: ”Gender – know how to stop stereotypes”.

Englannin kielen sukupuolta tarkoittava sana gender voi viitata kumpaankin sukupuoleen (mieheen ja naiseen), erityisesti silloin, kun viitataan sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin biologisen sijasta. Ilmausta käytetään myös laajemmin tarkoitettaessa identiteettejä, jotka eivät vastaa vakiintuneita käsityksiä miehestä ja naisesta. Suomen kielessäkin käytetään tässä yhteydessä usein termiä gender tai nimitystä sosiaalinen sukupuoli.*

Uuden nimikkoryhmän tarkoituksena on käsitellä tätä aihepiiriä, tarjota tukea ja inspiraatiota näitä asioita opettaville eTwinnaajille sekä auttaa selviytymään mahdollisista haasteista, joita opettajat saattavat kohdata luokassa. Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoa ja opetuskäytäntöjä sukupuolta ja seksuaalisuutta käsittelevistä aiheista englanniksi, ranskaksi ja skandinaavisilla kielillä, samoin kuin torjua sukupuolistereotypioita ja seksismiä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa, vapautta ja moninaisuutta luokassa, koulun pihalla ja yhteiskunnassa.

Saimme tilaisuuden jututtaa ryhmän moderaattoria, Marie Louise Peterseniä Tanskasta, ja esittää hänelle muutamia kysymyksiä. Toivottavasti hänen vastauksensa ovat sinusta yhtä kiinnostavia kuin meistä!

1. Millä tavalla nimikkoryhmä ”Gender – know how to stop stereotypes” voi mielestäsi rikastaa ryhmään osallistuvien opettajien elämää ja tarjota tukea koulutyön arkeen? 

Kiitos paljon mahdollisuudesta esitellä ryhmää ja tuesta koko ajatukselle. Toiminnan kehittyessä ryhmä antaa toivottavasti jäsenille vielä lisää ideoita, linkkejä ja ehdotuksia, ensiksikin ihan vain kiinnittämällä huomiota näihin asioihin ja toiseksi antamalla vinkkejä videoista tai muista aineistoista, joita voi käyttää päivittäisessä työssä. Toivon todella, että ryhmän jäsenet jakavat ideoita, kysymyksiä, hyviä käytäntöjä ja myös huolenaiheita! Eri maissa on erittäin upeita aineistoja, joten niiden jakaminen ja kääntämisessä auttaminen voisi myös olla päämääränä. Voisin mainita pari esimerkkiä: Canopé-verkoston ranskalaiset sivustot ”Egalité filles-garçons” ja ”Matilda” sisältävät valtavasti materiaalia, ja tanskalaiset seksuaalikasvatuksen materiaalit ovat erittäin informatiivisia, selkeitä ja eri ikäryhmille mukautettuja. Materiaaleja on siis olemassa paljonkin, joten meidän pitäisi jakaa, kääntää ja levittää niitä.

2. Mitkä mielestäsi ovat opettajan tärkeimpiä välineitä, että hän pystyy käsittelemään sukupuolinäkökohtia ja seksuaalikasvatusta luokassa?

Mielestäni opettajilla tulee olla ajantasaiset tiedot sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevista asioista. Oppilaita pitää myös opettaa kyseenalaistamaan, mitä pidetään ”normaalina”. En taida osata mainita mitään tiettyä välinettä, mutta mielestäni on tärkeää olla avoin ja tunnustaa, että sukupuolistereotypioita on olemassa ja että koulu instituutiona on osa ongelmaa – ja ratkaisua! On myös tärkeää tiedostaa omat rajansa ja rajoitteensa opettajana. Mielestäni on lisäksi erittäin tärkeää käsitellä stereotypioihin, epätasa-arvoon ja seksismiin liittyviä asioita osoittamatta ketään sormella, moralisoimatta ja syyttämättä ketään. Meidän on sen sijaan tarkasteltava rakenteita.

3. Mitkä ovat mielestäsi suurimpia opettajan kohtaamia haasteita, kun yritetään murtaa oppilaiden keskuudessa vallitsevia stereotypioita, ja kuinka tämä ryhmä voisi auttaa niiden kitkemisessä?

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät aiheet synnyttävät helposti kiihkeää keskustelua! Asia on aika herkkä, koska nämä aiheet liittyvät niin läheisesti yksityiselämään. Opettajien on siis harkittava tarkkaan, millä tavalla asiat esitetään. Koulussa voidaan esimerkiksi esittää joitakin stereotypioita murtavia näkemyksiä, ja oppilaan kokemus saattaa olla, että nämä stereotypiat hyväksytään hänen kotonaan. Jotkut ärsyyntyvät koko ajatuksesta, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita kyseenalaistetaan ja tarkastellaan.

4. Voisitko antaa meille muutaman esimerkin hyvistä tavoista opettaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita?

Oppilaat voisivat tarkastella sukupuoliroolien muuttumista historian kuluessa, esimerkiksi tutustumalla muotiin tai hiustyyleihin jne. Näin he oppivat ymmärtämään, että sosiaalinen sukupuoli ei ole staattinen asia. Aivan kuten kaikki tietävät, että homoseksuaalisuus oli täysin normaalia antiikin Kreikassa. Koska olemme eTwinning-yhteisössä, on tietysti luontevaa vertailla eri kulttuurien tulkintoja sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ja nähdä, kuinka monin eri tavoin sukupuolta ilmennetään. Hyvä esimerkki tästä on keväinen vierailuni eTwinning-kumppanin luona Espanjassa: huomasin siellä, että osa pojista kulki koulun pihalla käsikynkkää. Se oli todella ilahduttava näky! En ole tainnut nähdä vastaavaa tanskalaisessa koulussa.

###

Haluatko kuulla lisää tästä uudesta nimikkoryhmästä? Osallistu ryhmää esittelevään verkkoseminaariin eTwinning Livessä 9.10. klo 19.00 Suomen aikaa. Voit varata paikkasi 30 minuuttia ennen tapahtuman alkua:

https://live.etwinning.net/events/event/32098

*Muokattu Oxford Dictionaries -sivuston englanninkielisen määritelmän pohjalta