article image

Ammatillinen kehittyminen: uusi koulutuskalenteri

eTwinning järjestää eTwinnaajille aivan uusia oppimistapahtumia. Niissä avautuu mahdollisuus tutustua erilaisiin opetusalan aiheisiin ja lähestymistapoihin, joista saamaansa käytännön tietoa osallistujat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan.

”Olen erittäin iloinen, että saan osallistua näihin oppimistaphatumiin. Ne ovat todella informatiivisia, rohkaisevia ja yhteistoiminnallisia.” - Songül Kurt (koulutukseen osallistunut opettaja)

Tällä hetkellä keskustukipalvelu tarjoaa eTwinnaajille 11 uutta oppimistapahtumaa. Aiheiden kirjo on laaja: yhteistoiminnallinen oppiminen ja opettaminen, verkkotyökalujen pedagoginen käyttö kieltenopetuksessa, tulevaisuuden koulu – kehityssuuntia ja haasteita, nettikiusaaminen ja monta muuta. Oppimistapahtumiin sisältyy eriaikaista ja yhtäaikaista toimintaa, ja ne toteutetaan jollakin Euroopassa yleisesti käytetyllä kielellä (esim. englanti, ranska, saksa, slovakki ja puola).

Oppimistapahtumat ovat intensiivisiä verkkokursseja, joilla käsitellään monia eri aiheita ja pedagogisia näkökulmia. Vetäjänä toimii kunkin aiheen asiantuntija, ja kurssi sisältää aktiivista työskentelyä ja keskustelua opettajien kesken. Tapahtumat toteutetaan 10–15 päivän aikana verkossa, eTwinning Lab -ympäristössä. Oppimistapahtumiin osallistumisesta voi saada osallistumistodistuksen.

Jos olet halukas edistämään aloitteellista, luovaa ja nykyaikaista ilmapiiriä luokassasi ja parantamaan niin omia kuin oppilaidesi valmiuksia, kirjaudu eTwinning Liveen ja tarkista hakutiedot Ammatillinen kehittyminen -osiosta.