article image

eTwinning-työpaja opettajankoulutuslaitoksille

Vuonna 2012 eTwinning aloitti hankkeen opettajankoulutuslaitosten saamiseksi mukaan useista Euroopan maista, tavoitteena levittää tietoa eTwinning-toiminnasta opettajaopiskelijoille.

Alun pilottivaiheen jälkeen tästä on vähitellen kehittynyt hanke, joka ulottuu nyt kaikkiin eTwinning- ja eTwinning Plus -maihin.

Vuodesta 2019 alkaen opettajankouluttajien lisäksi myös opettajaopiskelijat ovat voineet käyttää eTwinning Liveä erityisroolin kautta.

Yhä useammat esimerkit eri maista osoittavat, että eTwinningin ottaminen käyttöön opettajaopiskelijoiden koulutuksessa on erittäin hyödyllistä opiskelijoille ja heidän oppilaitoksilleen. eTwinning-toiminnassa harjoitetaan käytännössä 2000-luvun taitoja, saadaan kokemusta projektityöskentelystä ja kansainvälisyydestä ja huomioidaan digiajan kansalaisuuden vaatimukset. Opettajankoulutushanke on eTwinningille erittäin tärkeä, sillä se koskee tulevia opettajasukupolvia niin Euroopassa kuin laajemmaltikin.

Brysselissä järjestettiin toukokuussa 2019 eTwinningin opettajankoulutustyöpaja, joka toi yhteen uusia opettajankoulutuslaitoksia kaikista hankkeeseen osallistuvista maista, myös uusista. Työpajan tavoitteena oli hyödyntää olemassa olevaa kokemusta ja välittää sitä uusille osallistujille.

Tapahtumassa tarkasteltiin erityisesti teoreettista taustaa sille, miten eTwinning voi rikastaa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa ja opettajaopiskelijoiden kokemusta sekä tukea toiminnan ja uusien opetusmenetelmien toteuttamista kouluissa eTwinningin avulla. Tietoa jaettiin käytännöllisissä ja teoreettisissa työpajoissa sekä hyviä käytäntöjä valottavien esitysten avulla.

(TTI Videos playlist 2018)