article image

eTwinning Suomessa, tuhansien järvien ja saarten maassa

Suomen maapinta-alasta 70 % on kauniita metsiä, järviä on 188 000 ja saaria vähintään 70 000. Ei siis ihme, että Suomen väitetään olevan maailman onnellisin paikka! Mutta tämä ei ole ainoa syy, miksi tämä pohjoinen maa herättää ihailua. Yksi Suomen onnellisuutta vahvistava ja ylläpitävä asia on koulutusjärjestelmä, joka on kerta toisensa jälkeen arvioitu maailman parhaaksi.

Suomalaisen koulutuksen tavoitteena on tarjota kaikille koulutusta haluaville yhtäläiset mahdollisuudet. Koulutusjärjestelmän rakenne heijastaa tätä periaatetta. Järjestelmä ei juuri aseta esteitä opiskelulle eikä estä etenemistä korkeammille koulutusasteille.

Opetushallitus muotoilee asian näin: Järjestelmä on erittäin läpäisevä, eli siinä ei ole umpikujia, jotka estäisivät etenemisen korkeammille koulutusasteille. Suomalaisen koulutuksen menestys perustuu siihen, että siinä keskitytään testaamisen sijasta oppimiseen.

Kolmasosa Suomen väestöstä (1,6 miljoonaa asukasta) asuu maaseudulla, ja Suomi pyrkii antamaan kaikille syrjäisimpienkin maalaiskoulujen oppilaille vahvan perustan, joka valmistaa heitä työelämään ja korkea-asteen koulutukseen.

Mirjami Hyttinen, lukion opettaja ja innokas eTwinning-toimija, kertoo meille koulustaan, joka sijaitsee Suomen ja Ruotsin rajalla Etelä-Lapissa.

Ylitornion yhteiskoulun lukio on pieni yksityinen lukio, jonka saa rahoitusta valtiolta. Meillä on noin 60 opiskelijaa, jotka opiskelevat koulussamme yleensä kolme tai neljä vuotta. Käytämme paljon teknologiaa: kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on käytössään henkilökohtainen iPad (1:1-ratkaisu).

Koulupäivä alkaa klo 8.55 kahdella 75 minuutin oppitunnilla. Klo 11.35 alkaa lounastauko, jonka aikana opiskelijamme syövät lounasta viereisessä rakennuksessa olevassa kunnan peruskoulussa. Lounastauko on puolen tunnin mittainen. Iltapäivällä meillä on kolme oppituntia. Koulu päättyy klo 16.00.

Jokaista ainetta on jakson aikana yleensä kolme oppituntia viikossa. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.

Opiskelu ja opettaminen ovat muuttuneet sen jälkeen, kun aloimme käyttää koulussamme iPadeja. Työskentelystä on tullut opiskelijakeskeisempää, kansainvälisempää ja kiinnostavampaa. Opiskelumotivaatio on lisääntynyt: opiskelijat voivat kokeilla itse, mitä kielten ja teknologian avulla voi tehdä, ja he oppivat käytännössä, miten tehdään yhteistyötä paitsi omien luokkatoverien myös muiden maiden oppilaiden kanssa. eTwinning-projektit antavat myös hienoja mahdollisuuksia yhdistää eri oppiaineita, sillä monesti niissä käsitellään oppiaineiden rajat ylittäviä aiheita.

Olemme aiemminkin solmineet teknologian avulla yhteyksiä eri kouluihin, mutta eTwinning on tehnyt tästä yhteydenpidosta näkyvämpää ja tarjonnut yhteistyöhön monenlaisia tapoja.

Koulumme oli yksi neljästä ensimmäisestä suomalaiskoulusta, joille myönnettiin eTwinning-koulu-nimike. Koska koulumme on pieni, opiskelijoille on tärkeää luoda yhteyksiä oman koulumme ulkopuolelle. Tämä tekee opiskelusta mielenkiintoisempaa ja motivoivampaa. eTwinning auttaa meitä opettamaan taitoja, joita tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa, esimerkiksi yhteistyötaitoja, teknologian käyttöä sekä kielitaitoa ja vuorovaikutustaitoja.