article image

eTwinning ja opettajankoulutuslaitokset

Vuonna 2012 eTwinning aloitti hankkeen opettajankoulutuslaitosten saamiseksi mukaan useista Euroopan maista, tavoitteena levittää tietoa eTwinningistä opettajaopiskelijoille jo opettajankoulutuksen alkuvaiheessa.

Tämä hanke on alun pilottivaiheen jälkeen kehittynyt vähitellen ja ulottuu nyt kaikkiin eTwinning- ja eTwinning Plus -maihin. Opettajankouluttajien lisäksi myös opettajaopiskelijat voivat tästä lähtien osallistua toimintaan suoraan eTwinning Livessä.

Vuodesta 2019 alkaen kaikki kansalliset tukipalvelut ja eTwinning Plus -maiden tukipalvelut esittelevät eTwinning-toimintaa oman maansa opettajankoulutuslaitoksissa, jotta se saataisiin osaksi opettajankoulutusta. Tämän edistämiseksi opettajaopiskelijat saavat erityisroolin eTwinning-alustalla.

Yhä useammat esimerkit monista eri maista osoittavat, että eTwinningin ottaminen käyttöön opettajaopiskelijoiden koulutuksessa on erittäin hyödyllistä opiskelijoille ja heidän oppilaitoksilleen. eTwinning-toiminnassa harjoitetaan käytännössä 2000-luvun taitoja, saadaan kokemusta projektityöskentelystä ja kansainvälisyydestä ja huomioidaan digiajan kansalaisuuden vaatimukset.

Opettajankoulutushanke on osoittanut erityisesti sen, että eTwinningin opettajankoulutukselle tuoma lisäarvo edistää

  • projektiopetukseen ja monioppiaineiseen työskentelyyn tutustumista ja niiden toteuttamista
  • TVT-osaamisen ja kielitaidon kehittymistä
  • eurooppalaisen, kansainvälisen ja kulttuurien välisen kokemuksen hankkimista
  • ammattitaidon kehittymistä (projektinhallinta, tavoitteiden asettaminen, suunnittelu, tiimityö)
  • ammatillisten käytänteiden reflektointia (ajatustenvaihto muissa koulutusjärjestelmissä toimivien opettajien kanssa).