article image

eTwinningin nimikkoryhmät

Kehitä osaamistasi liittymällä eTwinningin nimikkoryhmään! Tule mukaan joukkoon!

Mitä ne ovat?

eTwinning-ryhmät ovat yksityisiä paikkoja, joissa eTwinnaajat voivat käsitellä tiettyä aihetta yhdessä. Tavoitteena on vaihtaa toimintatapoja, keskustella opetus- ja oppimismenetelmistä sekä saada tukea ammattitaidon kehittämiseen.

Omissa nimikkoryhmissämme vetäjänä toimii eTwinnaaja, joka on suorittanut eTwinningin moderaattorikurssin. Ryhmien toiminnasta ja tehtävistä sovitaan kussakin ryhmässä erikseen. Aiheet vaihtelevat kieltenopetuksesta ja yrittäjyyskasvatuksesta LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka, tietotekniikka ja teknologia). Tutustu ryhmiin eTwinning Livessä, valitse sopiva ja liity joukkoon! 

Kuka ne järjestää? eTwinningin keskustukipalvelu

Miten eTwinning-ryhmään liitytään? Se käy helposti: kirjaudut vain sisään eTwinning Liveen, siirryt Ryhmät-osioon, haet ryhmän hakutyökalulla ja liityt siihen! 

Nykyiset eTwinningin nimikkoryhmät

Virgilio – an introduction to eTwinning (Johdatus eTwinningiin)

Moderaattorit: Paola Arduini, Laura Maffei ja Elena Pezzi

Oletko uusi eTwinnaaja? Oletko ollut mukana jo jonkin aikaa, etkä oikein tiedä minne mennä? Tunnetko olevasi eksyksissä ja kaipaavasi apua? Olet oikeassa paikassa! Tämä ryhmä auttaa sinua matkallasi eTwinningin ihmemaassa: näet miten eTwinning toimii ja miten se voi toimia sinun hyväksesi. Saat myös käsityksen siitä, mitä eTwinning todella on: jatkuvaa ideoiden ja kokemusten vaihtamista opettajien ja oppilaiden yhteisössä, jossa kaikki oppivat toisiltaan. Tule mukaan ja aloita oma matkasi!

eTwinning for School Leadership (eTwinning koulun johdolle)

Moderaattori: Anne Gilleran

Tämä ryhmä on tarkoitettu erityisesti koulujen rehtoreille ja koulujen hallinnossa toimiville. Se syntyi Firenzessä syyskuussa 2016 järjestetyn kansalaisuutta käsitelleen konferenssimme seurauksena. Ryhmässä jatkamme keskustelua koulun johtamisen haasteista nykymaailmassa ja pohdimme yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.

Teacher Academy Alumni - PBL COURSE GROUP (Teacher Academyn projektioppimisen kurssin suorittaneiden ryhmä)

Moderaattori: Kornelia Lohynova

Tämä ryhmä on sellaisten opettajien yhteisö, jotka haluavat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, oppia toisiltaan ja jatkaa ammatillisen oppimisen matkaansa osallistuttuaan Teacher Academyn projektioppimisen kurssille. Tämä on oikea paikka kaikille eTwinning-opettajille, jotka haluavat soveltaa projektioppimista, kehittää oppilaidensa 2000-luvulla tarvitsemia taitoja sekä levittää kouluun oppimisen iloa.

Bringing eSafety into eTwinning projects (Turvallinen internetin käyttö eTwinning-projekteissa)

Moderaattori: Aneta Wilk

Ryhmä on tarkoitettu kaikille eTwinnaajille, jotka käyttävät sosiaalista mediaa opetuksessa, erityisesti niille, jotka toteuttavat aktiivisesti eTwinning-projekteja. Ryhmän yleisiä tavoitteita: antaa opettajille opastusta oppilaiden turvallisesta internetin käytöstä, kun opetuksessa käytetään digitaalista mediaa, erityisesti eTwinning-projektien yhteydessä; kehittää opettajien taitoja laatia omia opetusmateriaaleja internetin turvallisesta käytöstä käytettäväksi omassa opetuksessa; vaihtaa tietoja ja kokemuksia aiheesta muiden opettajien kanssa.

Creative Classroom (Luova luokkahuone)

Moderaattori: Irene Pateraki

Opettajien ja ystävien luova yhteisö, jossa jaamme kokemuksia ja ideoita, osallistumme luovaan toimintaan ja verkkoseminaareihin sekä opimme toinen toisiltamme. Creative Classroom -ryhmässä on kyse luovasta jakamisesta ja tunnustuksen antamisesta opettajien työlle koulussa. Ryhmä jatkaa seitsemän vuotta kestänyttä matkaansa uudessa Ryhmät-käyttöympäristössä.

English as a Second Language (Englanti vieraana kielenä)

Moderaattori: Theodora Gkeniou

Ryhmä kaikille eTwinning-opettajille, jotka opettavat englantia vieraana kielenä. Inspiraation, yhteistyön ja ammatillisen kehittymisen paikka!

Entrepreneurship in education (Yrittäjyyskasvatus)

Moderaattori: Kornelia Lohynova

Yrittäjyyskasvatuksessa nuorille annetaan mahdollisuuksia kehittää taitoja, joita he tarvitsevat työssä ja elämässä yleensä. Näitä keskeisiä taitoja voi opettaa, ja ne tulee yhdistää oppiaineisiin kaikilla luokka-asteilla. Miten se onnistuu? Tutustumalla yrityshautomoon, tarttumalla toimeen ja miettimällä yhdessä tapoja oppilaiden yrittäjyystaitojen kehittämiseen, ja omiemme myös. Osallistujat oppivat toisiltaan ja heistä tulee opeyrittäjiä, joilla on myönteinen ja toimelias ajattelutapa.

Game-based classroom (Pelillistäminen opetuksessa)

Moderaattori: Glykeria Gkouvatsou

Pelit ovat nykyään yhteinen kieli, joka ylittää rajat. Kysymys ei ole siitä, soveltuvatko pelit oppimiseen, vaan siitä, miten nuorten innostusta voidaan hyödyntää yhdistämällä pelejä opetus- ja oppimisprosesseihin. Tämän ryhmän tavoitteena on keskittyä edellä mainittuun kysymykseen ja selvittää, miten kaupalliset ja opetuspelit eroavat toisistaan, sekä siihen, miten opetuspelit voivat edistää oppimista, yhteistyötä ja kriittistä ajattelua.

Inclusive education (Osallistava opetus)

Moderaattori: Marijana Smolčec

Ryhmä kaikille opettajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja vahvistaa taitojaan opettaa oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai erityistarpeita, mutta myös erityisen lahjakkaita oppilaita. Tukiryhmä, jossa opettajat voivat vaihtaa kokemuksia, aineistoja ja toimintaehdotuksia sekä osallistua verkkoseminaareihin, joissa käsitellään erityyppisiä inklusiivisen opetuksen oppilasryhmiä.

On s'amuse en classe FLE (Ranska vieraana kielenä)

Moderaattori: Lydia Huskens

Kaipaatko hauskoja tehtäviä ranskantuntiesi piristykseksi? Etsitkö uusia ideoita, joilla voisit kannustaa oppilaitasi Molièren kielen oppimiseen? Mietitkö, miten opettajat opettavat ranskaa muissa Euroopan maissa? Liity eTwinning-ryhmäämme ”On s'amuse en classe FLE”. Inspiroidaan toisiamme!

STEM (LUMA-aineet)

Moderaattori: Rafael Montero

LUMA-aineiden eli luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opettajat kaikilta luokka-asteilta ovat tervetulleita! Tämä ryhmä on kohtauspaikka, jossa voi vaihtaa ajatuksia ja oppia toisilta. Nanoteknologia, tieto- ja viestintätekniikka, tähtitiede, tutkiva oppiminen, moniälykkyys, luonnontieteellisten ammattien edistäminen, yhteistoiminnallinen työskentely, tiedemessut... Kuulostaako kiinnostavalta? Liity ryhmään!

Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE) (Kestävää kehitystä edistävän opetuksen verkosto)

Moderaattori: Agustín Bastida Rodríguez

Opeta vihreyttä! Säilytetään maapallo tuleville sukupolville. Hiilijalanjälki. Kasvihuoneilmiö. Ilmastonmuutos. Kierrätys. Energia. Vesi… Nämä ovat yleisimpiä asioita, joita ympäristöstä puhuttaessa käsitellään, mutta kestävän kehityksen opetukseen liittyy paljon muutakin. Tule ottamaan selvää, mitä muuta. Kestävän kehityksen opetuksessa on järkeä – liity siis SENSE-ryhmään!

Gender - Know How to Stop Stereotypes (Eroon sukupuolistereotypioista)

Moderaattori: Marie Louise Petersen

Ryhmä on tarkoitettu eTwinnaajille, jotka haluavat jakaa tietoa ja opetuskäytäntöjä sukupuolta ja seksuaalisuutta käsittelevistä aiheista englanniksi, ranskaksi ja skandinaavisilla kielillä. Ryhmässä on tarkoitus jakaa tietoa siitä, miten voidaan torjua sukupuolistereotypioita ja seksismiä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa, vapautta ja moninaisuutta luokassa, koulun pihalla ja yhteiskunnassa. Ryhmässä jaetaan hyviä ideoita sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien asioiden opettamiseen, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja pohditaan, millaisia haasteita tasa-arvokysymysten opettamiseen liittyy. Tarkoituksena on myös inspiroida ja kannustaa sosiaaliseen sukupuoleen liittyvien asioiden käsittelyyn eri oppiaineissa.

Integrating Migrant Students at School (Siirtolaisoppilaiden kotouttaminen)

Moderaattori: Carol Barriuso

Kuinka nuorten pakolaisten ja siirtolaisten kotouttaminen voidaan saavuttaa koulussa? Mitä erityisiä haasteita kouluyhteisö kohtaa ja miten se selviytyy niistä? Mitkä opetusratkaisut ja -materiaalit ovat osoittautuneet toimiviksi ja voisivat olla hyödyksi muillekin kouluille? Tämä ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti keskinäisen tuen paikaksi, jossa koulujen johtajat ja opettajat voivat vaihtaa kokemuksia ja materiaaleja.

Coding at Schools (Koodaus koulussa)

Moderaattori: Stefania Altieri

Tutustutaan oppilaiden kanssa koodaukseen liittyviin käsitteisiin ja kehitetään ohjelmoinnillista ajattelua! Tärkeimpiä seikkoja koodauksen opettelemisessa koulussa on, että oppilaat voivat oppia uuden tavan jäsentää ajattelua ratkaisemalla ongelmia. Opiskelemalla ja pelaamalla he parantavat samalla myös ns. pehmeitä taitojaan, esimerkiksi analyyttistä ajattelua, yhteistyötaitoja ja luovuutta. Juuri tästä syystä koodauksen ja robotiikan avulla opettamisesta on paljon hyötyä.