article image

eTwinning ja ystävät: Better Internet for Kids (BIK)

BIK on eTwinningin ystävä, jonka tavoitteena on luoda turvallinen internetympäristö lapsille.

Sosiaalisen median, älypuhelimien ja digitaalisten laitteiden räjähdysmäinen kasvu on muuttanut lasten elämää sekä koulussa että kotona. Yksi kolmesta internetin käyttäjästä maailmassa on lapsi. Tämä on toisaalta luonnollista sopeutumista teknologian kehitykseen: teknologia tarjoaa lapsille mahdollisuuksia hankkia tietoa, kommunikoida ja kehittää taitojaan. Toisaalta lapset voivat myös altistua haitalliselle sisällölle, jota he eivät odota kohtaavansa.

latest updates

Strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta -tiedonannossa ehdotetaankin siksi useita toimia, joiden toteuttamisesta vastaavat komissio, jäsenvaltiot ja koko toimiala. Tarkoituksena on luoda lapsille turvallinen verkkoympäristö.

Better Internet for Kids -sivustolla olevan verkkopalvelujen oppaan tavoitteena on kertoa keskeiset tiedot suosituimmista sovelluksista, yhteisöpalveluista ja muista alustoista, joita lapset, nuoret ja aikuiset nykyään käyttävät.

Vuosittaisen Safer Internet Day -teemapäivän tavoitteena on välittää tietoa sekä turvallisemmasta että paremmasta internetistä, jossa kaikilla on mahdollisuus käyttää teknologiaa vastuullisesti, kunnioittavasti, kriittisesti ja luovasti. Kampanjassa halutaan tavoittaa lapset ja nuoret, vanhemmat ja huoltajat, opettajat, kasvattajat ja sosiaalityöntekijät, samoin kuin alan yritykset, päättäjät ja poliitikot, ja kannustaa kaikkia tekemään oman osansa paremman internetin luomiseksi.

Osana SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) -hanketta toteutettiin lisäksi tutkimus Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators, jonka tutkimusraportti julkaistiin helmikuun alussa Safer Internet Dayn yhteydessä. Tähän raporttiin on koottu SELMA-hankkeessa toteutetun perusteellisen tutkimusohjelman tärkeimmät tulokset kokonaisvaltaisen käsityksen luomiseksi verkon vihapuheesta.

BIK on eTwinningin ystävä. eTwinning antaa täyden tuen Safer Internet Day -teemapäivälle ja kannustaa joka vuosi opettajia osallistumaan kampanjaan.

eTwinnaajat voivat myös liittyä ryhmään Bringing eSafety into eTwinning projects, jossa tarkastellaan nimenomaan oppilaiden turvallisuuden varmistamista, kun opetuksessa käytetään digitaalisia välineitä.

Lapsille täysin turvalliseen internetiin on vielä pitkä matka, mutta kaikki nämä toimet edistävät parempaa ymmärrystä haasteista ja tarjoavat käytännön toimintasuunnitelmia, joiden avulla internetistä voidaan kehittää parempi ja turvallisempi ympäristö lapsille.