article image

Orientaatio

Projektin alussa on orientaatiovaihe, jonka aikana esitellään projektin teema ja aihe. Oppilaat saavat myös käsityksen siitä, mitä ja millä tavalla he opiskelevat projektin aikana, mikä on aikataulu, miten heidän työskentelyään arvioidaan, millaisia kommunikaatiovälineitä on käytössä jne.

On tärkeää, että oppilaat saavat osallistua aktiivisesti alusta alkaen ja voivat kokea projektin vahvasti omakseen. Oppiminen eTwinningin avulla antaa oppilaille vapauden tunteen, mutta samalla myös vastuuta.

Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus kertoa odotuksistaan heti projektin alussa. Silti myös koko projektin ajan heillä tulisi olla tilaisuuksia antaa lisää palautetta.

Orientaatiovaihe yhdistää osallistavan aktiviteetin projektin aiheen esittelyyn. Aktiviteetin tulisi liittyä todellisuuteen ja oppilaiden maailmaan. Oppilaiden tulisi saada kokea, että he ovat sisällöntuottajia ja että projektissa on tilaa omille aloitteille.

TOIMINTAEHDOTUKSIA

        1. Miellekartat: oppilaat laativat aiheeseen liittyvän merkityksellisen kysymyksen tai luettelevat yhteyksiä aiheen ja oman elämänsä välillä. Tulokset esitetään miellekarttana.

        Väline-ehdotuksia: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Aikajana: oppilaat laativat aikajanan kaikista projektin toiminnoista ja kuhunkin toimintoon liittyvistä tehtävistä määräaikoineen. Näin oppilaat ja opettajat saavat käsityksen käytettävissä olevasta ajasta ja voivat organisoida työskentelynsä tehokkaammin.

        Väline-ehdotus: www.timetoast.com

        3. Keskustelu netiketistä, minkä jälkeen laaditaan asiakirja (infograafi, juliste) projektin netiketistä.

        Väline-ehdotus: TwinSpacen foorumi