article image

Seuranta

On tärkeää, että kommunikaatio ei rajoitu pelkästään projektikumppanien välille. Projektista tulisi kertoa tavalla tai toisella eri toimijoille omassa kouluyhteisössäsi. Näitä voivat olla muut oppilaat ja opettajat, jotka eivät olleet mukana projektissa, tai vanhemmat ja koulun johtokunta.

Kun projekti on päättynyt, tuloksia voi levittää muihin kouluyhteisöihin. On myös tärkeää kertoa projektityöskentelyn kohokohdista jo projektin ollessa vielä käynnissä. Näin projektiin osallistuvat oppilaat kokevat, että saavat tunnustusta. Projektin tulosten jakaminen myös edistää eTwinningin kasvua koulussa ja eTwinning-tiimin laajenemista.

TOIMINTAEHDOTUKSIA

        1. Projektin aikana TwinSpacen projektipäiväkirjasta voi tehdä julkisen, jolloin sen avulla voi tarjota säännöllisesti tietoa projektin tärkeimmistä aktiviteeteista. Koulun verkkosivustolla voi myös julkaista tietoa näistä aktiviteeteista.

        2. Projektin päättyessä oppilaat voivat kertoa kokemuksistaan oppilaille ja opettajille, jotka eivät osallistuneet projektiin, ja myös vanhemmille.

        3. Projektin tuloksia voi esitellä esittelypisteessä koulun avoimien ovien päivänä.

        4. Digitaalisia välineitä voi käyttää havainnollistamaan projektin keskeisiä tuloksia, esimerkiksi videoita ja infograafeja.

        Väline-ehdotus: https://piktochart.com