article image

Arviointi

Projektin loppuun kuuluu päätösvaihe, jonka aikana projekti arvioidaan. Arviointiin osallistuvat kaikki kumppanit, niin oppilaat kuin opettajatkin. Arviointi on tärkeää, jotta kaikki osallistujat saavat kokea projektin omakseen. Oppilaiden on saatava kokea, että he toteuttivat oman projektinsa. Heillä on oltava mahdollisuus antaa palautetta ja ilmaista näkemyksensä projektin aktiviteeteista ja voitava tehdä ehdotuksia. Arvioinnin tulosten avulla voidaan toteuttaa entistä parempia projekteja jatkossa.

Koko projektin ajan tulisi käyttää erilaisia formatiivisen arvioinnin tapoja. eTwinning-projektit nivoutuvat opetussuunnitelmaan, ja arviointi on olennainen osa sitä. eTwinning-projekteissa oppilaat tekevät yhteistyötä ja luovat sisältöä sekä kehittävät 2000-luvulla tarvittavaa osaamista. Kaikkia näitä seikkoja voi arvioida, ja arviointi voi olla niin opettajan toteuttamaa, vertaisarviointia kuin oppilaan itsearviointiakin.

TOIMINTAEHDOTUKSIA

        1. Laadi arviointitaulukko TwinSpaceen, merkitse siihen kaikki projektin aktiviteetit ja pyydä oppilaita arvioimaan ne asteikolla 1–4 (1: en pitänyt tästä aktiviteetista – 4: pidin tästä aktiviteetista tosi paljon). Nuorimmat oppilaat voivat käyttää arviointiin hymiöitä. Tämä jälkeen eri luokkien antamat pisteet kerrotaan muille ja niitä vertaillaan.

        2. Pyydä oppilaita kuvailemaan osallistumistaan projektiin yhdellä tai useammalla avainsanalla ja luo niistä sanapilvi.

        Väline-ehdotus: www.answergarden.com

        3. Haastattele lyhyesti oppilaita, vanhempia ja kollegoja saadaksesi arvion projektissa tehdystä työstä. Arvioi oppilaiden oppimista leikkisästi. Opettajat voivat laatia tietovisan ja järjestää reaaliaikaisen kokouksen, jossa kaikkien kumppanikoulujen oppilaat voivat kisata toisiaan vastaan vastaamalla projektiin liittyviin kysymyksiin.

        Väline-ehdotuksia: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Itsearviointi – oppilaat kirjoittavat muistiin, mitä he oppivat projektissa: miten heidän mielipiteensä muuttui, missä asioissa he saivat lisää itseluottamusta jne.