article image

Kommunikaatio

eTwinning-projektien tuoma lisäarvo on, että ne luovat luokkahuoneita, joissa ei ole seiniä. Oppilaat voivat olla vuorovaikutuksessa ikätovereihinsa muista Euroopan maista ja kauempaakin. He voivat kertoa näkemyksistään ja kulttuuristaan. He voivat vertailla asioita ja rakentaa omaa identiteettiään. Tärkeintä on, että kommunikaatio tapahtuu turvallisella tavalla ja siinä vallitsee keskinäinen kunnioitus. Kommunikaatiota ei tulisi koskaan harjoittaa väkisin..

Kommunikaatiota voi olla monenlaista. Se voi olla sanallista tai sanatonta. Kuvien, videoiden ja tekstien jakaminen ovat myös tapoja kommunikoida.

TwinSpacen omat viestintätyökalut antavat mahdollisuuden suorempaan kommunikaatioon. Opettajat voivat perustaa keskustelufoorumeja. Foorumien avulla oppilaita voi saada mukaan eri aikaan tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Twinmailin kautta projektin jokainen jäsen voi lähettää yksityisviestejä. Opettajat voivat myös järjestää reaaliaikaisia tapahtumia kaikille TwinSpacen jäsenille ja varata virtuaalihuoneen, jossa voi käyttää videoneuvottelujärjestelmää.

TOIMINTAEHDOTUKSIA

        1. Järjestä keskustelu kaikkien kumppanikoulujen oppilaiden kanssa, jotta saat selvitettyä heidän mielipiteensä tietystä aiheesta. Esitä kysymys ja pyydä oppilaita perustelemaan mielipiteensä, lukemaan toisten oppilaiden näkemykset ja äänestämään mielipiteitä, jotka vastaavat heidän ajatuksiaan.

        Väline-ehdotuksia: TwinSpace Forum, www.tricider.com, http://www.createdebate.com, www.voxopop.com

        2. Järjestä reaaliaikainen tapahtuma kaikkien luokkien oppilaiden kanssa. Oppilaiden on laadittava kumppaneilleen kysymyksiä tietystä aiheesta, ja heidän on myös oltava valmiita vastaamaan ikätoveriensa kysymyksiin.

        Väline-ehdotus: Adobe Connect (osana TwinSpacea)

        3. Chat-huoneet. Opettaja luo monikansallisia pienryhmiä ja antaa kunkin ryhmän käyttöön oman chat-huoneen. Osallistujat voivat keskustella reaaliaikaisesti tietystä aiheesta.

        Väline-ehdotus: http://todaysmeet.com