article image

Yhteistyö

Kommunikaatio projektikumppanien välillä voi johtaa yhteistyöhön. Yhteistoiminnalliset tehtävät ovat aktiviteetteja, jotka johtavat konkreettisiin tuloksiin. Ne voivat olla digitaalisia tuotteita, kuten elokuvia, e-kirjoja, miellekarttoja, diaesityksiä, tietovisoja jne. Tuotteita voivat olla myös foorumikeskustelun tai verkkokokouksen tulokset.

eTwinning-projektit tarjoavat toimintapuitteet projektioppimiselle, johon sisältyy oppilaiden välistä yhteistyötä. Yhdessä työskentely osana eTwinnin-projektia voidaan toteuttaa myös vain yhden luokan oppilaiden kesken, ja he voivat jakaa luomansa tuotteen muille projektikumppaneille. Aidossa eTwinning-yhteistyössa projektikumppanit antavat oman panoksensa ja osallistuvat työhön esimerkiksi käyttämällä toisilla kumppaneilla olevaa tietoa uuden sisällön luomiseen.

Astetta syvempää yhteistyötä on, jos eri luokkien oppilaat tekevät suoraa yhteistyötä yhteisen tuotteen parissa. Esimerkiksi TwinSpacessa voi antaa eri maiden oppilaista kootuille ryhmille tilan, jossa he voivat työskennellä yhdessä ja jakaa tuotoksia.

Projektin vetäjien tulisi pyrkiä antamaan oppilaille tunne siitä, että kaikki työskentelevät yhden yhteisen päämäärän hyväksi.

TOIMINTAEHDOTUKSIA

        1. Jaa oppilaat kansallisiin tai monikansallisiin ryhmiin ja pyydä heitä luomaan projektille logo. Lataa kaikki logot ja pyydä oppilaita äänestämään suosikkiaan sekä perustelemaan valintansa kuvan alle kirjoittamallaan kommentilla.

        Väline-ehdotus: www.dotstorming.com

        2. Etsikää molemmissa maissa tunnettuja lauluja ja opetelkaa laulu kumppaninne kielellä.

        3. Tehkää yhteinen video, jossa kuullaan laulun erikieliset versiot.

        4. Kirjoittakaa yhdessä tarina tietystä aiheesta: yksi maa aloittaa tarinan ja muut maat jatkavat sitä. Sen jälkeen yksi kumppani kuvittaa toisen kumppanin tarinan.

        Väline-ehdotuksia: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Oppilaat päättävät, mitä sanoja he haluavat oppia muilla kielillä, ja tekevät näistä sanoista piirustuksen. Sitten kaikkien luokkien oppilaat äänittävät sanat omalla kielellään ja luovat verkkosanakirjan.

        Väline-ehdotus: www.voicethread.com