Vastuuvapauslauseke

EUN Partnership AISBL (joka tunnetaan nimellä European Schoolnet, jäljempänä EUN) vetää eTwinningin keskustukipalvelua ja ylläpitää eTwinning-alustaa hankintaviranomaisen eli Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti.

EUN huolehtii hankintaviranomaisen puolesta alustan tietojen ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Jos virheitä ilmenee, käyttäjät voivat kirjoittaa osoitteeseen editor@etwinning.net. Euroopan komissio, EACEA ja EUN eivät ole vastuussa sivustolla olevista tiedoista.

Sivustolla oleva tieto

  • on yleisen tason tietoa, eikä kata minkään yksilön tai tahon yksilöllistä tilannetta
  • ei välttämättä ole täysin kattavaa, tarkkaa, täydellistä tai ajantasaista
  • on toisinaan linkitetty ulkopuolisiin sivustoihin, joihin Euroopan komissio, EACEA tai EUN eivät voi vaikuttaa ja joista ne eivät ole vastuussa
  • ei vastaa asiantuntija- tai juridista neuvontaa (jos sinulla on erityisiä kysymyksiä, ota yhteyttä asianmukaiseen asiantuntijaan).

EUN varaa oikeuden harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa sivuston sisältöä milloin tahansa hankintaviranomaisen suostumuksella.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa Euroopan komission, EACEA:n tai EUN:n vastuuta sovellettavan kansallisen lain vaatimusten vastaisesti tai poistaa niiden vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei sovellettavan lain mukaan voida poistaa.

Tekijänoikeudet

Jollei toisin ilmoiteta, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, ja ennakkoluvassa ilmoitetaan selkeästi kaikki käyttöä koskevat rajoitukset.

  • Administration