eTwinningin ystävät

eTwinningin ystävät ovat toimijoita, järjestöjä ja hankkeita, joilla on samat arvot ja tavoitteet kuin eTwinningillä. eTwinningin ja sen ystävien välisen yhteistyön tavoitteena on jakaa ystävien asiantuntemusta opettajille verkkoseminaarien, työpajojen ja laadukkaiden aineistojen levittämisen avulla.

picture

Anne Frankin talo

Toukokuussa 1957 perustettu Anne Frank House on riippumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio. Se ylläpitää museota talossa, jossa Anne Frank piileskeli toisen maailmansodan aikana. Organisaation päätavoitteena on levittää tietoa Annen elämäntarinasta kaikkialle maailmaan. Verkkotyökalu Stories that Move on maksuton, vuorovaikutteinen sivusto, jonka viiden oppimispolun avulla nuoret voivat tarkastella vihapuheen, ryhmästä syrjäyttämisen ja syrjinnän vaikutuksia.

picture

Better Internet for Kids

Better Internet for Kids (BIK) pyrkii luomaan turvallisen internetympäristön lapsille. Vuosittaisen Safer Internet Day -teemapäivän tavoitteena on välittää tietoa sekä turvallisemmasta että paremmasta internetistä, jossa kaikilla on mahdollisuus käyttää teknologiaa vastuullisesti, kunnioittavasti, kriittisesti ja luovasti. 

picture

CittaSlow

Parempaa elämää hidastamalla! Tämä on kansainvälisen Cittaslow-verkoston filosofia, joka korostaa elämänlaatua pikkukaupungeissa. Cittaslow-liike sai alkunsa vuonna 1999 Italiassa tavoitteenaan laajentaa slow food -filosofiaa paikallisyhteisöihin ja pikkukaupunkien hallintoon sekä soveltaa ekologista gastronomiaa arkielämässä. eTwinning ja Cittaslow tekevät yhteistyötä vuoropuhelun synnyttämiseksi Euroopan syrjäisimpien koulujen parissa.

picture

COFACE Families-Europe

COFACE Families Europe ja eTwinning ovat kehittäneet yhteistyötään vuodesta 2014 alkaen. COFACE on verkosto, joka edistää perheiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa ja palvelee luotettavana perheiden ja heidän tarpeidensa puolestapuhujana EU:ssa ja kauempanakin. COFACE Families Europen perusarvoja ovat syrjimättömyys, yhtäläiset mahdollisuudet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, voimauttaminen, sosiaalinen osallisuus ja solidaarisuus.

picture

Eco-Schools

Eco-Schools on maailman suurin kestävän kehityksen ohjelma kouluille. Sen suurin vahvuus on siinä, että se kasvattaa uusia sukupolvia, jotka ajattelevat asioita kestävän kehityksen ja ympäristön näkökulmasta Eco-Schools haastaa oppilaita osallistumaan ympäristöongelmien ratkaisemiseen tasolla, jolla he voivat nähdä konkreettisia tuloksia, mikä kannustaa vaikuttamaan asioihin. Eco-Schools on saanut tunnustusta upeasta työstään YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmenen -ohjelmalta (2005–2014).

picture

EUROCLIO

EUROCLIO on Euroopan historianopettajien kattojärjestö, jonka jäsenenä on yli 70 historian, kulttuuriperinnön ja kansalaiskasvatuksen opettajien yhdistystä ja muuta alalla toimivaa järjestöä. Verkosto yhdistää historianopettajia ympäri Eurooppaa ja tukee vastuullista ja innovatiivista historian opetusta, kansalaiskasvatusta ja kulttuuriperintökasvatusta edistämällä kriittistä ajattelua, useiden näkökulmien huomioimista, keskinäistä kunnioitusta ja kiistanalaisten kysymysten käsittelyä.

picture

Europa Nostra

Europa Nostra on johtava kansalaisliike, joka haluaa suojella ja kunnioittaa Euroopan kulttuuri- ja luonnonperintöä osallistumalla sitä koskevien eurooppalaisten toimintaperiaatteiden ja -ohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. Se toteuttaa myös kampanjoita uhanalaisten perintökohteiden suojelemiseksi 7 Most Endangered -ohjelman avulla sekä palkitsee erinomaista toimintaa EU:n kulttuuriperintöpalkinnoilla / Europa Nostra -palkinnolla.

picture

Europeana

Europeana muuttaa maailmaa kulttuurin avulla. Haluamme hyödyntää Euroopan rikasta kulttuuriperintöä ja tuoda sitä helpommin ihmisten saataville –käytettäväksi työhön, oppimiseen tai vain huvin vuoksi. Se tekee yhteistyötä tuhansien eurooppalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa jakaakseen kulttuuriperintöä niin nautintoa, opintoja kuin tutkimustakin varten. Europeanan kokoelmissa on käytettävissä yli 50 miljoonaa digitoitua nimikettä – kirjoja, musiikkia, taideteoksia ja paljon muuta – sekä erinomaiset haku- ja suodatintyökalut, joiden avulla löydät etsimäsi.

picture

Euroopan historian talo

Euroopan historian talo haluaa antaa mahdollisuuden oppia tarkastelemaan Eurooppaa ylikansallisista näkökulmista. Se on ympäristö, jossa voi oppia, pohtia ja keskustella. Se on myös kohtauspaikka eri sukupolville ja taustoiltaan erilaisille ihmisille. Ennen kaikkea se auttaa ihmisiä ymmärtämään Euroopan historiaa ja sen moninaisia vaiheita sekä kannustaa vaihtamaan ajatuksia ja kyseenalaistamaan oletettuja totuuksia. 

picture

Lie Detectors

Palkitun Lie Detectors -hankkeen tavoitteena on tehdä Euroopan 10–15-vuotiaista koululaisista tehokkaita valheenpaljastajia ja kriittisiä ajattelijoita maailmassa, jossa esitetään yhä enemmän propagandaa ja internet pursuaa vääristeltyjä tosiseikkoja. Hankkeen tarkoituksena on auttaa lapsia ymmärtämään tiedotusvälineitä, tekemään perusteltuja valintoja ja vastustamaan kaverien painostusta omaa maailmankuvaa muodostettaessa.

picture

Peace Jam

PeaceJam-säätiö on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toiminta-ajatuksena on luoda uusi sukupolvi nuoria johtajia, jotka ovat sitoutuneet myönteiseen muutokseen itsessään, yhteisöissään ja maailmassa neljäntoista Nobelin rauhanpalkinnon saajan inspiroimana. Toiminta alkoi vuonna 1996, ja tähän mennessä PeaceJam-ohjelmaan on osallistunut yli 1,25 miljoonaa nuorta yli 41 maassa.

picture

SALTO Youth

SALTO-YOUTH on kuuden resurssikeskuksen verkosto, joka toimii nuorisoalalla EU:n painopistealueilla, tarjoaa nuorisotyöntekijöille ja nuorisotoiminnan ohjaajille aineistoja epäviralliseen oppimiseen sekä järjestää koulutusta ja verkostoitumistilaisuuksia. Näin tuetaan organisaatioita ja kansallisia toimistoja Euroopan komission Erasmus+ -nuoriso-ohjelman yhteydessä ja muutenkin.

picture

Scientix

Luonnontieteiden opetuksen yhteisö Scientix edistää ja tukee eurooppalaista yhteistyötä luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMA-aineiden) opettajien, opetuksen tutkijoiden, päättäjien ja muiden LUMA-opetuksen ammattilaisten kesken tarjoamalla aineistoja, järjestämällä työpajoja ja luomalla yhteyksiä eri maiden ihmisten välille.

picture

Terre des Hommes

Terre des Hommes -järjestö työskentelee lasten oikeuksien puolesta ja edistää oikeudenmukaista kehitystä vailla rotuun, uskontoon, politiikkaan, kulttuuriin tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tavoitteidensa saavuttamiseksi järjestö tukee ja toteuttaa kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun hankkeita, joiden tarkoituksena on parantaa heikossa asemassa olevien lasten, heidän perheidensä ja yhteisöjensä elinolosuhteita.

picture

UNHCR – YK:n pakolaisjärjestö

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka tavoitteena on pelastaa henkiä, suojella oikeuksia ja rakentaa parempaa tulevaisuutta pakolaisille, siirtymään pakotetuille yhteisöille ja vailla kansalaisuutta oleville ihmisille. Järjestö on työskennellyt vuodesta 1950 alkaen sekä Euroopassa että sen ulkopuolella varmistaakseen, että kaikilla on oikeus hakea turvapaikkaa ja löytää turvaa paettuaan väkivaltaa, vainoa, sotaa tai mullistuksia kotiseudullaan. UNHCR on tarjonnut elintärkeää apua pakolaisille, turvapaikanhakijoille, kotimaansa sisällä siirtymään joutuneille ja vailla kansalaisuutta oleville ihmisille, joista monilla ei ole enää ketään, kenen puoleen kääntyä.