Mikä on eTwinning-koulu-nimike?

eTwinning-koulut ovat hienoja esimerkkejä siitä, miten koko koulu voi hyötyä eTwinningistä. Ne edistävät aktiivisesti eTwinningin arvoja ja pedagogiikkaa, toimivat vertailukohtana paikallisyhteisössään ja näyttävät mallia muille kouluille.

Label

eTwinning-koulut tunnustavat eTwinningin merkityksen ja arvot ja nivovat ne koulun toimintaperiaatteisiin, käytäntöihin ja ammatilliseen kehittymiseen koulun johdon tuella.

Tällä eTwinning-koulu-nimikkeellä eTwinning antaa tunnustusta aktiivisesta osallistumisesta ja ansiokkaasta paneutumisesta paitsi yksittäisille eTwinnaajille myös koko koululle, jossa opettajien ja johtajien muodostamat tiimit työskentelevät yhdessä.

eTwinning-koulun aseman saavuttaminen on kehitysprosessi, jonka eri osa-alueita voi arvioida objektiivisesti. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan pikemminkin eteneminen tasolta toiselle.

Kaikkien eTwinning-koulujen ohjenuorana on eTwinning-koulun toiminta-ajatus.

Mitä hyötyä siitä on?

eTwinning-koulut

Nimikkeen saaneiden koulujen opettajia ja rehtoreita kannustetaan osallistumaan heille tarkoitettuihin täydennyskoulutuksiin. He voivat myös liittyä eTwinning-ryhmään, jossa voi vaihtaa hyviä käytäntöjä, tehdä yhteistyötä ja osallistua verkkotapahtumiin.

Miten koulusi voi saada eTwinning-koulu-nimikkeen?

eTwinning-koulu-nimikkeen hankkimisessa on kaksi vaihetta.

Vaihe 1

On automaattisesti tehtävä tarkistus seuraavista kolmesta seikasta:

Jos koulu täyttää nämä vaatimukset, kaikki koulun rekisteröityneet eTwinnaajat saavat sähköpostitse kutsun täyttää itsearviointilomakkeen, joka on saatavilla eTwinning Livessä.

Vaihe 2

Hakijan on täytettävä hakuun tarkoitettu itsearviointilomake koulun puolesta.

Itsearviointilomakkeen keskiössä ovat eTwinningin neljä peruspilaria:

Hakeminen

Vinkkejä

VAIHEEN 2 VAATIMUKSET

Ennen hakemuksen lähettämistä hakijan on osoitettava, että koulu täyttää kaikki seuraavat vaatimukset.

Luettelo lukuvuodelle 2021-2022 myönnetyistä eTwinning-koulu-nimikkeistä julkaistaan maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa 2021.

Huom. Vain tällä hakukierroksella ja koronapandemiasta johtuvien odottamattomien olosuhteiden vuoksi tämä edellytys (eTwinningiä mainostavien tapahtumien järjestäminen) on vapaaehtoinen. Kaikki opettajat saavat tästä kysymyksestä 1 pisteen riippumatta siitä, järjestivätkö he tapahtumia vai eivät. Tiedotathan asiasta myös kollegoillesi.

Tarkista tämänhetkiset eTwinning-koulu-nimikkeen haltijat täältä.

2018–2019 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.

2019–2020 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä

2020–2021 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.

2021–2022 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.