Mikä on eTwinning-koulu-nimike?

eTwinning-koulut ovat hienoja esimerkkejä siitä, miten koko koulu voi hyötyä eTwinningistä. Ne edistävät aktiivisesti eTwinningin arvoja ja pedagogiikkaa, toimivat vertailukohtana paikallisyhteisössään ja näyttävät mallia muille kouluille.

Label

eTwinning-koulut tunnustavat eTwinningin merkityksen ja arvot ja nivovat ne koulun toimintaperiaatteisiin, käytäntöihin ja ammatilliseen kehittymiseen koulun johdon tuella.

Tällä eTwinning-koulu-nimikkeellä eTwinning antaa tunnustusta aktiivisesta osallistumisesta ja ansiokkaasta paneutumisesta paitsi yksittäisille eTwinnaajille myös koko koululle, jossa opettajien ja johtajien muodostamat tiimit työskentelevät yhdessä.

eTwinning-koulun aseman saavuttaminen on kehitysprosessi, jonka eri osa-alueita voi arvioida objektiivisesti. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan pikemminkin eteneminen tasolta toiselle.

Kaikkien eTwinning-koulujen ohjenuorana on eTwinning-koulun toiminta-ajatus.

Mitä hyötyä siitä on?

eTwinning-koulut

Nimikkeen saaneiden koulujen opettajia ja rehtoreita kannustetaan osallistumaan heille tarkoitettuihin täydennyskoulutuksiin. He voivat myös liittyä eTwinning-ryhmään, jossa voi vaihtaa hyviä käytäntöjä, tehdä yhteistyötä ja osallistua verkkotapahtumiin.

Miten koulusi voi saada eTwinning-koulu-nimikkeen?

eTwinning-koulu-nimikkeen hankkimisessa on kaksi vaihetta.

Vaihe 1

On automaattisesti tehtävä tarkistus seuraavista kolmesta seikasta:

Jos koulu täyttää nämä vaatimukset, kaikki koulun rekisteröityneet eTwinnaajat saavat sähköpostitse kutsun täyttää itsearviointilomakkeen, joka on saatavilla eTwinning Livessä.

Vaihe 2

Hakijan on täytettävä hakuun tarkoitettu itsearviointilomake koulun puolesta.

Itsearviointilomakkeen keskiössä ovat eTwinningin neljä peruspilaria:

Hakeminen

Vinkkejä

VAIHEEN 2 VAATIMUKSET

Ennen hakemuksen lähettämistä hakijan on osoitettava, että koulu täyttää kaikki seuraavat vaatimukset.

Luettelo lukuvuodelle 2020–2021 myönnetyistä eTwinning-koulu-nimikkeistä julkaistaan maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa 2020.

Huomioithan, että eTwinning-koulu-nimikkeen myöntämisperusteet ovat muuttuneet hakukaudelle 2019–2020.

Tarkista tämänhetkiset eTwinning-koulu-nimikkeen haltijat täältä.

2018–2019 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.

2019–2020 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä

2020–2021 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.