article image

Kansallinen laatumerkki

eTwinningin laatumerkkejä myönnetään opettajille, joilla on erinomaisia eTwinning-projekteja. Merkit kertovat, että projekti on saavuttanut tietyn valtakunnallisen ja eurooppalaisen vaatimustason.

KANSALLINEN LAATUMERKKI

quality label icon

 1. Onko eTwinning-projektillasi yhteiset tavoitteet ja jaettu suunnitelma?
 2. Onko se päättynyt vai onko se sen viimeisessä vaiheessa?
 3. Ovatko opiskelijasi myötävaikuttaneet kaikkiin projektin aktiviteetteihin?
 4. Oletko sinä ja kumppanisi organisoineet yhteisiä aktiviteetteja?
 5. Oletko huomioinut internetin turvallista käyttöä ja tekijänoikeuksia koskevat asiat?

Jos vastaus on KYLLÄ kaikkiin 5 vaatimukseen, miksi et hakisi kansallista laatumerkkiä?

Kansallinen laatumerkki annetaan opettajille, joilla on erinomaisia eTwinning-projekteja ja osoitus, että projekti on saavuttanut määrätyn laatutason heidän maassaan.

Kuinka hakea?

quality label icon

 1. Kirjaudu sisään eTwinning Live -portaaliin
 2. Siirry kohtaan Projektit
 3. Löydä projektisi ja napsauta kohtaa Hae laatumerkkiä
 4. Täytä kaikki ruudut vaadituilla tiedoilla ja anna työstäsi näyttöä
 5. Voit suorittaa kaikki edellä mainitut vaiheet projekteillesi, joiden uskot ansaitsevan laatumerkin.

Huom. Kansallinen tukiorganisaatio ottaa huomioon ja arvioi vain neljä ensimmäistä lähettämääsi projektia. Valitse siis huolellisesti projektit, jotka mielestäsi ansaitsevat laatumerkin.

Hyödyllisiä vihjeitä

quality label icon

Täytä kaikki tiedot ensin Word-asiakirjassa ja kopioi ja lisää sitten vastauksesi hakemuslomakkeeseen. Tämä estää sinua menettämästä lomakkeelle kirjoittamaasi tekstiä, jos lomakkeen täyttö kestää kauemmin kuin 30 minuuttia. Anna lisätietoja projektisi ei-näkyvistä aspekteista, koska arvioijat näkevät kaiken näkyvän työn TwinSpace-tilassasi.

Laatumerkki annetaan opettajalle ja on henkilökohtainen. Vaikka teet yhteistyötä muiden kollegoidesi kanssa koulussasi, jokaisen teistä pitäisi hakea laatumerkkiä ja esittää, kuinka on myötävaikuttanut projektiin. Laatumerkki annetaan opettajille, jotka osallistuivat aktiivisesti ja näkyvästi projektin aktiviteetteihin.

Miksi hakea?

quality label icon

Konkreettinen tunnustus opettajille ja kouluille heidän eTwinning-aktiviteettiensa korkeasta laadusta. Opiskelijoiden rohkaiseminen jatkamaan osallistumista ja työtä eTwinning-aktiviteeteissa ja konkreettinen tapa näyttää, että heidän ponnistelunsa on huomattu. Opiskelijat voivat saada julkisen oppilaan merkin, kun heidän opettajansa saa kansallisen laatumerkin. Julkinen vahvistus koulun laatuun ja avoimuuteen sitoutumiselle eurooppalaisessa yhteistyössä.

Kuka antaa laatumerkin?

Kansallinen tukiorganisaatio (NSO) jokaisessa maassa arvioi kansallisen laatumerkin hakemukset kouluista. Merkkejä myönnetään koko vuoden ajan. Joissakin maissa määräajat ovat kuitenkin kiinteitä, joten varmista, että kysyt kansalliselta tukiorganisaatiolta tiedot määräajoista maassasi. Kun hakemus on hyväksytty tai hylätty, NSO ottaa sinuun yhteyttä.

LAATUMERKKIEN KRITEERIT

Pedagoginen innovatiivisuus

quality label icon

 • projekti on alkuperäinen sen aiheen suhteen
 • se käyttää erilaisia pedagogisia menetelmiä
 • oppilaat ottavat johdon
 • oppilaat toimivat vuorovaikutuksessa kumppaniensa kanssa ja tekevät yhteistyötä eri menetelmien avulla, kuten tietojen kerääminen, ongelmien ratkaisu, tutkimus, vertaileva työ
 • oppilaat ottavat eri rooleja, kuten taiteilijat, toimittajat, teknikot, tiedemiehet, näyttelijät, jne.

Yhdistäminen opetussuunnitelmaan

quality label icon

 • projektin juuret ovat koulun opetussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä
 • suurin osa projektin työstä tehdään koulutuntien aikana
 • integraatio opetussuunnitelmaan on selkeä
 • projektityön avulla opiskelijat voivat kehittää taitojaan ja pätevyyksiään
 • opettaja on selittänyt ja dokumentoinut projektipohjaisen pedagogisen kehystyön.

Kumppanikoulujen välinen yhteistyö

quality label icon

 • yhteistyö on enemmän kuin pelkkää yhteydenpitoa
 • kumppanikoulut tekevät yhteistyötä yhteisten aktiviteettien suorittamiseen
 • kumppanit eivät ole vain tietojen vastaanottajia
 • yhteisillä aktiviteeteilla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia.

Teknologian käyttö

quality label icon

 • teknologian avulla kumppaneita autetaan saavuttamaan pedagogiset tavoitteensa
 • työkalut auttavat kumppaneita tekemään yhteistyötä.

Tulokset, vaikutukset ja dokumentointi

quality label icon

Näkyvillä tuloksilla varmistetaan seuraavaa:

 • projektin tulokset esitetään verkossa
 • opiskelijat ovat mukana TwinSpacessa
 • kaikki projektin vaiheet dokumentoidaan, mukaan lukien suunnittelu - aktiviteettien kuvaus - arviointi - palaute
 • arvioit ja julkaiset vaikutuksen, joka projektilla on projektissa mukana oleviin opiskelijoihin ja opettajiin.

Käytä alla olevaa tarkistuslistaa, kun suunnittelet ja toteutat projektiasi. Näin saat selville, täyttääkö projekti laatumerkin kriteerit.