Euroopan eTwinning-palkinnot

Euroopan eTwinning-palkinto on suurin tunnustus, jonka opettajat ja oppilaat voivat saada erinomaisesta työskentelystään eTwinningissä.

Euroopan eTwinning-palkintojen tarkoituksena on palkita erinomaisia eurooppalaisia eTwinning-projekteja ja antaa niille mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tavoitteena on tunnistaa, tuoda esiin ja edistää innovatiivisia toimintatapoja. Palkinnot ovat Euroopan komission aloite, joka rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

eTwinning-projektit edistävät yhteisöllistä oppimista: oppilaat oppivat toisiltaan, ovat vuorovaikutuksessa ja viestivät toistensa kanssa ja tuntevat näin olevansa vastuussa omasta oppimisestaan. Eurooppalaiseen eTwinning-projektiin tarvitaan vähintään kaksi opettajaa eri maista.

Sarjat

Vuodesta 2021 alkaen Euroopan eTwinning-kilpailun pääsarjassa on viisi tasoa:

Huom. Jos projektissa on mukana useampia ikäryhmiä, kilpailuun voi kuitenkin osallistua vain yhdessä sarjassa.

Joka vuosi kansalliset tukiorganisaatiot voivat järjestää myös erikoissarjojen kilpailuja, jotka yhteisrahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Opettajat voivat samalla hakulomakkeella osallistua myös yhteen näistä erikoissarjoista, jos sellainen on tarjolla.

Euroopan eTwinning-kilpailuun on perustettu uusi erikoissarja opettajankoulutuksen alalle vuonna 2021, ja palkinto myönnetään vuonna 2022. Tämä palkinto myönnetään erilaisella valintamenettelyllä, jonka tiedot julkaistaan mahdollisimman pian.

Valinta ja palkinnot

Palkittavat projektit valitaan yhteistyössä kansallisten tukiorganisaatioiden kanssa, jotka osallistuvat tämän hankkeen kehittämiseen yhteiskehittämisprosessin avulla. Kuvaus valintaprosessin kaikista eri vaiheista on saatavilla tällä sivulla.

Palkinnot jaetaan yleensä eTwinningin vuosikonferenssissa. Tämän lisäksi voidaan järjestää paikallisia palkintotapahtumia yhdessä palkittujen kumppanikoulujen kanssa.

Lisätietoa palkinnon sisällöstä on saatavilla tällä sivulla.