Euroopan eTwinning-palkinnot

Euroopan eTwinning-kilpailun palkinto on suurin tunnustus, jonka opettajat ja oppilaat voivat saada erinomaisesta työskentelystään eTwinningissä.

Euroopan eTwinning-kilpailun pääkategoriaa sponsoroi Euroopan komissio, ja siinä on viisi tasoa:

Huom. Jos projektissa on mukana useampia ikäryhmiä, projektin perustajien on päätettävä yksimielisesti, missä sarjassa he haluavat kilpailla.

Joka vuosi kansalliset tukiorganisaatiot voivat sponsoroida myös erikoiskategorioiden palkintoja. Opettajat voivat samalla hakulomakkeella hakea myös yhtä näistä erikoiskategorioiden palkinnoista, jos sellainen on tarjolla.

Prosessi

Euroopan eTwinning-palkinnot myönnetään projekteille, jotka läpäisevät monivaiheisen prosessin.

1. Projektin on ensinnäkin saatava kansallinen laatumerkki. Se annetaan projekteille, jotka ovat saavuttaneet tietyn laatutason viiden kriteerin mukaan. Arvioinnin suorittaa kunkin maan kansallinen tukiorganisaatio.

2. Laatumerkin saaneiden projektien on sen jälkeen saatava myös Euroopan laatumerkki, jonka eTwinningin keskustukipalvelu myöntää automaattisesti seuraavanlaiselle projektille:

3. Edelliset kaksi vaihetta läpäisseihin projekteihin osallistuneet opettajat voivat hakea Euroopan eTwinning-palkintoa. Euroopan eTwinning-palkinnon hakuaika on yleensä loka-marraskuussa.
 

4. Kaikki hakemukset arvioidaan perusteellisessa ja huolellisessa menettelyssä, johon osallistuu palkintotuomareita kansallisista tukiorganisaatioista (alkukarsinta), keskustukipalvelusta ja Euroopan komissiosta.

Osallistumisehdot

1. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että projektille on myönnetty Euroopan laatumerkki jonakin vuonna projektin elinkaaren aikana.
2. Kaikkien projektien tulee osoittaa, että ne ovat olleet toiminnassa edellisenä lukuvuonna.
3. Vain kansallisen laatumerkin kyseisestä projektista saaneet kumppanit palkitaan virallisesti, jos heidän projektinsa voittaa.
4. Projekti voi osallistua Euroopan eTwinning-palkintojen arviointiprosessiin vain kerran. Jos projekti kuitenkin osoittaa kehittyneensä ajan kuluessa merkittävästi paremmaksi, se voi osallistua uudelleen asianosaisten kansallisten tukiorganisaatioiden luvalla.

Säännöt

Mikä on kilpailutyö?

Kilpailutyö on eurooppalainen eTwinning-yhteistyöprojekti, jossa erimaalaiset koulut käyttävät ICT:tä. Projektilla tulee olla konkreettinen lopputulos, joka antaa arvioijille käsityksen projektin arvosta, prosessista ja tuloksista. Kustakin kilpailutyöstä tulee kertoa

*Huom!* Kilpailuun osallistuvien tulee julkaista niin suuri osa projektityöstään kuin mahdollista, mutta ottaa kuitenkin huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset. Arvioijat eivät pääse näkemään rajoitettua materiaalia, kuten yksityisiä TwinSpaceja.

Oikeudelliset ja eettiset kysymykset

Kaikkien kilpailutöiden tulee noudattaa Euroopan tekijänoikeussopimuksia. Lyhyet lainaukset ovat sallittuja, kunhan lähde mainitaan selvästi. Kuvia, filmiä, ääntä ja muuta multimediaa voidaan käyttää vain, jos ne ovat osallistujakoulun tai vastaavan tuottamia, jos omistaja on antanut luvan käyttöön, tai jos lähde on avoin, kuten Clip Art.

Euroopan eTwinning-kilpailuun lähetettyjä töitä koskevat eTwinningin tekijänoikeusperiaatteet, eli niihin sovelletaan Creative Commons 4.0 -lisenssiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jollei toisin ilmoiteta, niiden jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa ja ennakkoluvassa ilmoitetaan selkeästi kaikki käyttöä koskevat rajoitukset.

Arviointi

Arvioijat ottavat huomioon seuraavat kriteerit, jotka ovat samat kuin kansallisia laatumerkkejä myönnettäessä:

Osallistuminen

Kaikki edellä kuvatun prosessin läpäisseet hakukelpoiset projektit voivat osallistua kilpailuun.  Kukin projekti voi osallistua vain yhdellä kilpailutyöllä. Siksi projektin kumppanien on päätettävä keskenään, kuka lähettää tiedot kilpailutyöstä.

Kilpailuun osallistutaan klikkaamalla linkkiä, joka on eTwinning Liven Projektit-osiossa projektikuvauksen alla. Projektista tulee antaa kattavat tiedot: kannattaa laatia hakemus tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida valmis teksti hakulomakkeeseen. Näin hakemuksen voi myös jakaa kumppaneille ennen lähettämistä.

Palkinnot

Kaikkien sarjojen (sekä pää- että erikoiskategorioiden) voittajat ja toiseksi tulleet kutsutaan osallistumaan eTwinningin vuosikonferenssiin, jossa

Hakuehdot täyttävät opettajat voittaneista ja toiseksi tulleista projekteista saavat kaikki pokaalin ja todistuksen itselleen ja oppilailleen.