Tunnustusta

eTwinningissä tekemäsi työ on tärkeää ja siitä kannattaa kertoa muillekin, niin että se voi saada tunnustusta niin paikallisesti, kansallisesti kuin Euroopan laajuisestikin. Tässä osiossa saat tietoa eri tavoista, joilla eTwinning antaa tunnustusta opettajien, oppilaiden ja koulujen tekemästä työstä. Näitä tapoja ovat kansallinen laatumerkki, Euroopan laatumerkki, eTwinning-palkinto, eTwinning-koulu-nimike ja eTwinning-portfolio.