Hyödyt

Miksi kannattaa ryhtyä eTwinnaajaksi?

picture

Yhteistyö

Yksi tärkeimmistä eTwinningin elementeistä on yhteistyö opettajien, oppilaiden, koulujen, vanhempien ja paikallisten viranomaisten kesken. eTwinningissä opettajat työskentelevät yhdessä ja järjestävät toimintaa oppilailleen. He toimivat aktiivisesti, ovat vuorovaikutuksessa, tutkivat, tekevät päätöksiä, kunnioittavat toisiaan ja oppivat 2000-luvun taitoja. eTwinning-projekteissa tarvitaan tiimin jokaisen jäsenen panosta. Hae inspiraatiota tutustumalla näihin palkittuihin projekteihin

picture

Ammatillinen kehittyminen

Osallistu asiantuntijoiden vetämiin ilmaisiin oppimistapahtumiin ja verkkoseminaareihin, joissa käsitellään monenlaisia aiheita! Voit oppia myös kollegoiltasi ja löytää uusia opetusmateriaaleja eTwinningin erityistapahtumissa, ammatillisen kehityksen työpajoissa, aihekohtaisissa konferensseissa ja vuosikonferensseissa.

Tunnustusta

eTwinningissä tekemäsi työ on tärkeää ja siitä kannattaa kertoa muillekin, niin että se voi saada tunnustusta niin paikallisesti, kansallisesti kuin Euroopan laajuisestikin. Tässä osiossa saat tietoa eri tavoista, joilla eTwinning antaa tunnustusta opettajien, oppilaiden ja koulujen tekemästä työstä. Näitä tapoja ovat kansallinen laatumerkki, Euroopan laatumerkki, eTwinning-palkinto, eTwinning-koulu-nimike ja eTwinning-portfolio. 
picture

Euroopan eTwinning-palkinnot

Euroopan eTwinning-kilpailun palkinto on suurin tunnustus, jonka opettajat ja oppilaat voivat saada erinomaisesta työskentelystään eTwinningissä.