E-ohutus ja eTwinning

 • A: e-ohutus eTwinningus ja TwinSpace'is

 • K1: kas on vaja vanemate nõusolekut, kui õpilased töötavad TwinSpace’i suletud rakenduses?

  On alati hea teavitada vanemaid eTwinningu raames tehtavast tööst, sest siis nad teavad, mida nende lapsed teevad. Juhul kui on vanemaid, kes ei taha lubada oma lastel TwinSpace’i veebis kasutada, saate luua neile külastaja konto, nii et nad näeksid, mis tegevusi te nende lastega korraldate. Samuti on tähtis leppida oma eTwinningu koostööpartneri(te)ga kokku, et kõik avaldatud fotod jäävad TwinSpace’i ja et neid ei tohi ilma loata kasutada, näiteks esitlusteks, kooli veebisaidil vm.

  Lisateabe saamiseks tutvuge eTwinningu käitumiskoodeksiga.

 • K2: kas eTwinning pakub vanematele loaandmise näidisvorme eTwinningu projektiga seotud filmide või fotode tegemiseks?

  Ei, eTwinning selliseid vorme ei paku. Kuna igas riigis on oma spetsiifilised reeglid, tuleb vormide puhul lähtuda riiklikust poliitikast.

  Konsulteerige oma riikliku kasutajatoega (NSS), et saada lisateavet.

 • K3: palun selgitage piltide turvalisuspõhimõtteid – kas need on ka väljaspool TwinSpace’i näha?

  Vaikimisi mitte. Kogu materjal (sh failid, pildid) on privaatsed. Õpetaja, kes neid materjale eri lehekülgedel jagab, saab määrata, kellele need on nähtavad.

 • K4: kas ma võin oma projektis (TwinSpace) kasutada ükskõik millist internetist leitud fotot?

  Üldised veebimaterjali kasutamise reeglid kehtivad kõigi platvormide, sh TwinSpace’i kohta. Te võite kasutada ainult neid fotosid, mis on mõeldud tasuta kaubanduslikuks kasutuseks. (Lisateave on saadaval peatükis B3.)

 • K5: mis liiki vastutuse küsimustega tuleb arvestada, kui kasutada avalikku TwinSpace’i?

  TwinSpace’i kohta kehtivad samad reeglid nagu teistegi avalike saitide puhul. Kui teie piltidel on kujutatud õpilasi, peaksite enne nende vanematelt nõusolekut küsima, kas nad lubavad oma laste pilte avaldada. Samuti ei tohiks avaldada piltidel õpilase täisnime. Näiteks „Mary Browni“ asemel sobib kirjutada „Mary B“. Veelgi enam, te peaksite kooskõlastama oma tegevuse eTwinningu koostööpartneri(te)ga, et leida selles küsimuses kõigile sobiv lahendus.
  Lisateabe saamiseks tutvuge eTwinningu käitumiskoodeksiga.

 • 12.11.2018
  Are you unsure about the content you post?

  This decision tree resource has been created addressing online issues young people may encounter online, such as online bullying, queries they might have regarding posting content and their online friendships. The infographic is available in English, you can find it available in other languages here.

  decision tree