article image

eTwinningu kooli märk – tunnustus eTwinningu koolidele

Selleks et tunnustada eTwinningu koole nende tehtud töö eest, saab nüüdsest kandideerida eTwinningu kooli märgile.

eTwinningu raames tehtud töö tunnustuse idee sai alguse siis, kui õpetajatele hakati andma riiklikul ja Euroopa tasandil kvaliteedimärke nende panuse eest. Neid märke anti siiski üksnes individuaalselt õpetajatele. Selleks et tunnustada tehtud tööd kooli tasandil, saab nüüdsest kandideerida uuele auhinnale, milleks on eTwinningu kooli märk.

Uue märgi põhimõte seisneb selles, et eTwinning soovib tunnustada ja hinnata mitte ainult tvinnijate, vaid ka sama kooli õpetajate meeskonna ja koolijuhtide panust ning pühendumust.

eTwinningu kooli staatuse saamine on arenguteekond, mille komponente saab objektiivselt hinnata. See pole võistlus, vaid pigem areng ühelt tasandilt teisele.

Miks taotleda eTwinningu kooli märki?

Auhinnatud koolidel on järgmised omadused:

Märgi pälvinud kooli personali ja juhtkonda kutsutakse osalema kutsealase arengu programmides.

Kriteeriumid

eTwinningu kooli märgi saamise protsess koosneb kahest etapist.

1. etapp

Hõlmab automaatset kontrolli järgmise kolme punkti suhtes:

  • Kool on registreerunud eTwinningu projekti üle kahe aasta tagasi.
  • Märgi taotlemise ajal on koolis vähemalt kaks aktiivset eTwinningu õpetajat.
  • Kool on seotud ühe Euroopa eTwinningu projektiga, millele on antud riiklik kvaliteedimärk (kahe viimase aasta jooksul alates kandideerimiskuupäevast).

Kui kool vastab eeltoodud tingimustele, saavad kõik selle kooli registreerunud tvinnijad e-kirja kutsega täita enesehindamise rakenduse vorm, mis on saadaval eTwinning Live’is.

2. etapp

Hõlmab eelnimetatud enesehindamise rakenduse vormi täitmist – seda teeb ükskõik kes kooli tvinnijatest –, mis vastab kuuele järgnevale kriteeriumile:

  • Kriteerium A. Kool peab demonstreerima tegevusi, mis tõestavad õpilaste ja õpetajate teadlikkust vastutustundlikust internetikasutusest.
  • Kriteerium B. Kool peab demonstreerima vähemalt kolme õpetaja aktiivset koostööd eTwinningu tegevustes.
  • Kriteerium C. Kool peab demonstreerima, et vähemalt kaks kooli gruppi pupils on seotud eTwinningu projektidega.
  • Kriteerium D. Kool peab demonstreerima, et kooli kaks aktiivset eTwinningu õpetajat on osalenud vähemalt ühel eTwinningu õppeüritusel ja andnud oma panuse kooli strateegilisse arengusse.
  • Kriteerium E. Kool peab avalikult näitama oma seotust eTwinninguga, nt näidates eTwinningu logo ja/või eTwinningu tegevuste kirjeldust kooli veebisaidil või reklaam-, poliitika- vm materjalis.
  • Kriteerium F. Kool peab demonstreerima, et nende koolis või kohalikus kogukonnas on toimunud eTwinningu edendustegevus märgi taotlemise aastal.

Koolidel palutakse esitada eri kriteeriumidele vastamise tõendid, mille peab lõplikult kinnitama kooli direktor/juhtkond.

eTwinningu kooli märgi saajad 2018–2019

Klõpsake siia, et näha märgi saanud koolide täisnimekirja.

eTwinningu kooli märgi saajad 2019–2020

Klõpsake siia, et näha märgi saanud koolide täisnimekirja.