article image

Kui riigipiirid on suletud – eTwinninguga saame siiski reisida Hispaaniasse

Reisides võib inimene saada elu kõige suurepärasemaid ja rahuldustpakkuvamaid kogemusi. Covid-19 pandeemia ja sellest tingitud riigipiiride sulgemise tõttu ei tohi me muu hulgas reisida.

George Orwell on kord öelnud, et ta oleks „pigem välismaalane Hispaanias, võrreldes muude riikidega. Hispaanias on sedavõrd lihtne sõpru leida!“ Alljärgnevalt tutvume kahe Hispaania eTwinningu saadikuga, kes jagavad enda kogemusi ja teadmisi selle kohta, kuidas tulla toime kriisis, mille tõttu on nende koolid suletud. Nad ei ole kaotanud enda kirge ja sihikindlust õpilaste õpetamisel eTwinningu abiga.

Julia Gracia Ordóñez Cordobast on olnud õpetaja 18 aastat.

eTwinning on minu kutsealase arengu keskne osa, kui kohanen väljakutsetega, millega pean sel keerulisel ajal inglise keele õpetajana silmitsi seisma.

eTwinning aitab mul õpilastega õpieesmärke saavutada, arendades nende keele- ja digipädevusi. eTwinningu projektid hoiavad mu õpilased motiveerituna ajal, mil oleme ümber lülitunud veebis õpetamisele ja õppimisele. Praegu on eTwinning minu põhitööriist, mille abil hoian ühendust enda kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandi kolleegidega. eTwinningu saadikuna olen tänulik Hispaania riikliku kasutajatoe (NSSi) pakutava toe ja teabe eest, kui teeme tööd eTwinningu platvormi lõimimisega meie pedagoogilisse praktikasse.

Suurim väljakutse on hoida õpilaste motivatsiooni. Paljudel õpilastel on mitu probleemi: nad on pärit suurtest peredest, kes elavad väikestes korterites; nende vanemad on töö kaotanud; ja rohkem kui kunagi varem, kannatavad nad selle isolatsiooni tagajärgede käes. Seetõttu on kõige tähtsam neid toetada ja motiveerida ning innustada neid positiivselt mõtlema. Me peame neile meelde tuletama, et see on ajutine olukord ja me saame sellest koos üle.

Üks tähtis tegur, mis aitab õpilaste motivatsioonile kaasa, on keskenduda rohkem eTwinningule ja liikuda eemale teistest sotsiaalmeedia platvormidest. See on olnud põhiline, et aidata õpilastel uues õpikeskkonnas häid harjumusi hoida. Igal hommikul saadan õpilastele info nende päevatöö kohta ja innustan neid seda platvormi kasutades tegema. Inglise keele kui võõrkeele õppimisel keskendume neljale oskusele: kuulamine, lugemine, kirjutamine ja rääkimine.

Tunnitöö osana oleme loonud enda TwinSpace'i uue lehekülje „COVID19“, kus õpilased suhtlevad Euroopa eakaaslastega ja räägivad praegusest olukorrast. Kolmapäeva oleme määranud eTwinningu projektitöö päevaks, mil teeme tööd enda Euroopa sõpradega.

Leheküljel on kaks alamlehekülge:

  • Suuline arhiiv, kus õpilased räägivad, kuidas nende igapäevaelu on riigipiiride sulgemisest alates muutunud;
  • Hispaaniakeelne tunnikava - projektipõhine õpperuum inglise keele kui võõrkeele õpetamiseks.

archives

Õpilaste abistamiseks püüan lisada eri tegevusi, nagu näiteks laulusõnade õppimine, 3D-objektidega töötamine, Kahooti mängimine hindamise eesmärgil või mõjusate videote vaatamine. See võimaldab õpilastel jätkata suhtlust nii enda klassikaaslastega kui ka teiste õpilastega. Neil jagub motivatsiooni nii individuaalseks õppeks kui ka vastastikuseks projektitööks.

Karmele López de Abetxuko Baskimaalt Basaurist on õpetaja olnud 20 aastat.

Kriis on näidanud, et minu õpilased ja mina olime selleks paremini ette valmistunud, võrreldes õpilaste ja õpetajatega, kellel polnud kogemusi uuenduslikes projektides nagu eTwinning.

Kogu hommiku veedan veebi vahendusel õpetades. Suhtlen enda õpilastega reaalajas, kuulan nende probleeme ja vastan võimalikele küsimustele. Proovin neid innustada ja rahustada, kui neil on probleeme või nad on mures. Kuigi see õpetamise süsteem on minu ja õpilaste jaoks täiesti uus, tunnen heameelt selle üle, kuidas nad sellesse suhtuvad.

Olen oma projektidesse lisanud lehekülje, mis keskendub praegusele olukorrale.

Räägin neile enda kogemustest, jagan aspekte enda eraelust ja proovin end nendega samastada, rääkides nalju ja anekdoote ning jagades praeguse vangistuse positiivseid külgi: saate kauem magada, te ei raiska aega kodust kooli sõitmise peale, saate veeta rohkem aega perega, teil on rohkem aega lugeda või lemmikfilme ja -sarju vaadata, saate veebiõpetuste järgi uusi oskusi omandada, näiteks kokakunsti, küpsetamist, kudumist, aeroobikat, joogat, eri võõrkeeli jne.

Tänu rakendustele Flippity ja Classtools oleme saanud luua sõnapuslesid, õpikaarte, vihjemänge, põgenemistube, poomismänge, sõnade äraarvamismänge ja muud.

Kõige tähtsam on see, et käimasolevate eTwinningu projektide kaudu saame jätkata suhtlust ülejäänud Euroopaga, mis on praegustes tingimustes hindamatu väärtusega. eTwinning annab mulle võimaluse jätkata suhtlust nii paljude Euroopa riikide õpetajatega, kes osalevad minu praegustes projektides (Portugalist, Leedust, Tšehhi Vabariigist ja Taanist), kui ka eelmiste projektide kolleegidega (Põhja- ja Lõuna-Itaaliast, Belgiast ja Kreekast). Tvinnijatevaheline suhe on nii tööalane kui ka isiklik. Sama juhtub õpilastega. Mõned neist on saanud sõpradeks, mitte ainult klassikaaslasteks.