article image

eTwinningu kvaliteedimärgid

Kuna eTwinning on alustamas uut etappi, on aeg vaadata üle riikliku kvaliteedimärgi põhimõtted – mille eest ja kuidas seda jagatakse.

eTwinning on algusest peale tunnustanud õpetajate tööd projektides, jagades kvaliteedimärke ja loomulikult Euroopa auhindu. Aastate jooksul on aga tekkinud mõningaid väärarusaamu, eriti seoses riikliku kvaliteedimärgiga. Nimelt peab osa õpetajad seda tasuks iga tehtud projekti eest. Kuna eTwinning on jõudmas uude etappi, on aeg korrata üle põhimõtted, milleks riiklik kvaliteedimärk täpselt on mõeldud ja kuidas seda antakse.

Riiklik kvaliteedimärk antakse, nagu selle nimigi vihjab, individuaalse õpetaja kvaliteetse töö eest projektis. Õpetaja projektitööd hinnatakse selle järgi, mida ta kirjutab kvaliteedimärgi taotlusvormi, et põhjendada, miks ta peaks kvaliteedimärgi saama. Sel põhjusel peab projektis algusest peale olema selge, kuidas olete ühe õpetajana mitmete seast aidanud kaasa projekti töörühma tegevusele. Mõnikord näeme, et on loodud üks ühine taotlus, mida seejärel kopeerivad ja kleebivad kõik projektis osalenud õpetajad, kes märki taotlevad. Sellise taotluse puhul võib hindajatel olla aga väga raske üksikisikute tööd eristada ning see viib sageli selleni, et üks õpetaja saab auhinna ja teine mitte.

Projekti kvaliteeti hinnatakse 5 kriteeriumi põhjal:

  • partnerkoolide koostöö;
  • tehnoloogia kasutamine;
  • pedagoogiline uudsus;
  • seotus õppekavaga;
  • tulemused ja levitamine.

Esitatavas taotluses peate näitama, kuidas teie osalemine projekti tegevustes on nimetatud valdkondi edendanud.

Mõned õpetajad on viimastel aastatel teinud ühes aastas palju projekte ja taotlenud kõigi jaoks riiklikke kvaliteedimärke. Selline tava võib aga tekitada küsimusi, kas järgitud on kvaliteedi aluspõhimõtet: hästi läbimõeldud projektiidee, mida on uuritud ja kavandatud vastavalt viiele kriteeriumile, kusjuures igal kaasatud õpetajal on selge roll.

Et rõhutada kvaliteedi tähtsust projektis, on taotlusprotsessi muudetud ning 2021/2022. õppeaastal hinnatakse ühe õpetaja kohta ainult nelja projekti. See tähendab, et kuigi õpetaja võib olla läbi viinud palju projekte, hinnatakse ainult nelja. Seega soovitame enne taotluse esitamist hoolikalt mõelda ning valida välja need projektid, mis näitavad teie kvaliteetset tööd viie kriteeriumi alusel.