article image

Uus projektikomplekt alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas: „M.A.T.I.K.-tastiline“

Uus projektikomplekt on kohal! eTwinningul on suur rõõm teatada, et nüüd on saadaval uus projektikomplekt „M.A.T.I.K.-tastiline“ alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas.

Alusharidus ja lapsehoid on üks peamisi haridusvaldkondi ning sellesse uurimistöö, ressursside ja energia panustamine on laste harmooniliseks arenguks hädavajalik, mõjutades eriti ebasoodsatest piirkondadest pärit lapsi. Elu algus on aju arengus kõige kriitilisem periood, mis avaldab tugevat mõju hilisema elu saavutustele. Vastavalt Euroopa Komisjonile on alushariduse ja lapsehoiu valdkonna töötajad kõige olulisem tegur seoses lapse heaolu, õppimise ja arengutulemustega.

Seetõttu on alusharidus ja lapsehoid Euroopa suurima õpetajate õpikogukonna eTwinningu prioriteetide hulgas.
See väljendub algatustes nagu eTwinningu Euroopa auhinnavõistlus, mis annab haridusprojektidele kõrge tunnustuse. Alates 2019. aastast on lisatud uus vanusekategooria – kuni 6aastased. Sel viisil julgustatakse Euroopa õpetajaid looma uusi kvaliteetseid projekte eelkooliealistele õpilastele. Õpetajate jõupingutuste ja algatuste tunnustamine ja auhindamine on vajalik alushariduse ja -lapsehoiu kvaliteedi tõstmiseks Euroopas.


eTwinning toetab jätkuvalt alusharidust ja lapsehoidu ka väljaspool Euroopa auhinnavõistlust. Näiteks korraldatakse käesoleva aasta 29. septembrist kuni 1. oktoobrini alushariduse ja lapsehoiu töötajatele kutsealase arengu õpikoda. Selles käsitletakse alushariduse ja lapsehoiu õpetajate profiili ning valdkondadevahelisi ja multidistsiplinaarseid lähenemisviise, mida saab rakendada teemadel nagu eelkooliealiste laste meediakirjaoskuse arendamine, MATIK-õpe ja meeskonnatöö.

Uus alushariduse ja lapsehoiu valdkonna komplekt „M.A.T.I.K.-tastiline“ põhineb MATIK-õppel, uurides eri teemasid MAtemaatika, Teaduse, Tehnoloogia, Inseneeria ja Kunsti vaatenurkadest. Seetõttu pakub projekt osalejatele valdkondadevahelist kogemust, mis võimaldab neil osaleda kaasavas hariduses, kasutades probleemide lahendamiseks eri lähenemisviise. Iga teemat tuleks käsitleda kõigist viiest vaatenurgast lähtuvalt, korraldades koos rahvusvaheliste partneritega tegevusi, et osalejatel kujuneks käsitletavast teemast terviklik arusaam. 


Projektikomplekti leiate siit

Loodame, et saite inspiratsiooni enda kvaliteetse alushariduse ja lapsehoiu projekti loomiseks!