article image

Rahvusvaheliste sõprussidemete sõlmimine! Projekti „TTI” edulugu

Tehnoloogia kasutamine hariduses – projekt „TTI”

TTI1

Lektorite rühm Taani, Norra ja Itaalia õpetajakoolitusasutustest on loonud eTwinningu projekti õpetajahariduse omandajatele. Projektis käsitletakse tehnoloogia kasutamist hariduses. Lõuna-Taani ülikooli kolledž (UC Syd) on hiljuti TTI-võrgustikuga liitunud ning inglise keele lektor Sofia Rontini on olnud üks projekti eestvedajatest.

TTI2

2011. aastal said õpetajakoolitusasutustes õpetajahariduse omandajad võimaluse teha tööd eTwinninguga ning õppida platvormi oskuslikult kasutama. Taanis on võrgustikuga liitunud Põhja-UC, Lõuna-UC ja Absalon, et muuta sealsed õpilased õpingute ajal aktiivseteks tvinnijateks ning lõimida eTwinningut nende õpetamispraktikasse.

Projekti sihtrühm olid õpetajahariduse omandajad. Koostöö kaudu anti neile võimalus peegeldada tehnoloogia rolli hariduses ja kooli igapäevaelus (see on väga asjakohane just praegu, kui oleme Covid-19 tõttu füüsiliselt isolatsioonis, kuid saame veebis kohtuda ja koostööd teha). eTwinningu koostööplatvormil on õpetajaks õppijad saanud vahetada teadmisi, kogemusi ja ideid teiste Euroopa riikide õpilastega. Projekti viidi läbi märtsis ja aprillis 2020. aastal.

Projekti struktuur ja ülesanded on toetanud õpetajaks õppijate ligipääsu paljudele eri eTwinningu tööriistadele ja võimalustele. Lektorid lõid eTwinningu projekti ning said seejärel ligipääsu TwinSpace'ile (projekti koduleht). Siin said õpilased end tutvustada, vestelda ning fotosid, teksti ja videoid lisada.

85 õpetajahariduse omandajat jagati 15 rühma, milles oli 3–4 õpilast igast riigist.

Seejärel lõi iga rühm TwinSpace'is enda lehekülje, kus esitlesid koos lahendatud ülesannete vastuseid ja tulemusi. Esimene ülesanne oli sissejuhatus:

  • tutvustage end: õppige tundma üksteist ja eTwinningut. Tutvustage oma riigi tavasid, eriti kooli tavasid seoses tehnoloogiaga.

TTI4

See ülesanne nõudis koostööoskust globaalses klassiruumis, suhtlemisoskust ning arusaamis- ja enese arusaadavaks tegemise oskust.

Õpetajahariduse omandajad on eTwinningu kaudu arendanud suulisi, kultuuridevahelisi ja 21. sajandi oskusi. Neil tuli koostööd teha, suhelda, kriitiliselt mõelda ja loov olla. Iga õpilasrühm Itaaliast, Taanist ja Norrast pidi töötama piiriüleselt, lahendama ülesandeid, arutlema ning töö tulemeid looma ja veebis esitlema.

Pärast seda töötasid rühmad järgmiste ülesannete kallal:

  • didaktikaülesanne tunnikavade koostamise kohta, kasutades tehnoloogiat;
  • hindamisülesanne: kuidas ühendada teooriat ja praktikat? Ülesande esitlemiseks tuli kasutada digitööriista.

TTI2

Projekt on täiendanud rahvusvahelist vaadet ning tugevdanud kultuuridevahelisi pädevusi, rakendades „rahvusvahelistumist kodus olles”. Osalejad on kohtunud veebis, mitte (veel) silmast silma, mis võib olla selle eTwinningu projekti järgmine samm.

Kõik õpetajahariduse omandajad on saanud põhjalikud teadmised eTwinningust kui koostööd võimaldavast veebiplatvormist. Nad on saanud teada, kuidas teised Euroopa riigid tehnoloogiat hariduses kasutavad ning on arendanud enda digipädevusi.

Lisaks on projekt andnud nii lektoritele kui ka õpilastele Euroopa võrgustiku (tulevased kolleegid), mida nad saavad tulevaste eTwinningu projektide kaudu laiendada. Rühmade lahendatud ülesannete kaudu on õpilastel nüüd ametialased ja isiklikud teadmised Euroopa traditsioonidest, koolisüsteemidest, õpetajakoolitusasutustest ja digitaalsetest õppematerjalidest.

Sofia Rontini UC Sydist on öelnud, et kõik Norra, Itaalia ja Taani lektorid ja õpetajahariduse omandajad on projekti väga edukaks hinnanud. Projekt on avaldanud mõju õpetajahariduse omandajatele, sest neil oli võimalus arendada suulisi, kultuuridevahelisi ja didaktilisi pädevusi ning analüüsida, kuidas tehtud tööd edaspidi õpetamiskonteksti üle kanda. eTwinningu projekt on andnud õpilastele tõeliselt hea võimaluse kombineerida teooriat ja praktikat ehedal ja mõtestatud viisil. Mitu õpetajaks õppijat on otsustanud siduda eTwinningu enda lõputööga. Õpilaste jaoks on väga põnev ja proovilepanev kohtuda äsja lõpetanud õpetajatega, kes on ka aktiivsed tvinnijad.

TTI2

Autor: Lisbeth Kodal, eTwinningu saadik