article image

eTwinningu sõbrad: Terre des Hommes

Terre des Hommes, rahvusvaheline föderatsioon, mis tegeleb laste õigustega ja õiglase arengu edendamisega, kuhu ei kuulu rassiline, usuline, poliitiline, kultuuriline ega soopõhine diskrimineerimine, on eTwinningu sõber.

Organisatsiooni nimi Terre des Hommes on inspireeritud Antoine de Saint-Exupery autobiograafilisest raamatust ning selle valis Terre des Hommes'i asutaja Edmund Kaiser. Raamatus „Terre des Hommes“ viitab autor läbivalt olulistele põhimõtetele: kõigi vastutus parema maailma loomise eest; vajadus üksteisega koostööd teha; igas lapses peituv potentsiaal suurte annete avaldumiseks, kui pakkuda lapsele kaitset, hoolitsust ja armastust.

Terre des Hommes'i peamine missioon on tagada, et iga laps saaks enda õigusi rakendada, ning võimestada lapsi ja noori aktiivselt kujundama ühiskonna struktuuri ja meelelaade.

Terre des Hommes'i huvide kaitse fookus tuleneb otse elust ning laste ja nende kogukondade vaatenurkadest, kelle inimõigusi on rikutud.

„Igale lapsele lapsepõlv. Igale noorele mõjuvõim. Iga kogukond tuleb kaasata.“

Aastate jooksul on TDH ja eTwinning loonud tugeva koostöösuhte. Organisatsioon on aktiivselt osalenud eTwinningu iga-aastasel konverentsil 2017 Maltal, eTwinningu iga-aastasel konverentsil 2018 Poolas ning eTwinningu iga-aastasel konverentsil 2019 Prantsusmaal. Nad viisid läbi töötuba „Hea juhtimine ja osalusdemokraatia“. Töötoas tutvustati meetodeid, kuidas äratada õpilastes huvi kodakondsuse vastu ning panna neid osalema otsuste langetamises.

eTwinningul ja Terre des Hommes'il on palju ühist, eriti tänavusel kliima- ja keskkonnamuutuste aastal. Nende ühine eesmärk on tagada, et igal lapsel oleks võimalus kasvada üles turvalises keskkonnas, et neil oleks ligipääs korralikule haridusele, et nad elaksid tervislikku elu ning neil oleksid positiivsed tulevikuväljavaated.

Lisaks tegelevad nii eTwinning kui ka Terre des Hommes praegu Covid-19 hädaolukorraga ning pakuvad kumbki enda töövaldkondades tuge. Sellisel ajaloolisel ajal on veelgi keerulisem tagada laste õiguste selge austamine.

Ühiskonna vaesemates kihtides elavatel lastel ja peredel üle maailma on vähem võimalusi end Covid-19 eest kaitsta. Liiga paljud neist on sunnitud elama ebapiisavates tingimustes ning ühel inimesel kolmest kogu maailmas pole kodus põhilisi kätepesuks vajalikke rajatisi. Vähim arenenud riikides on see nii lausa kolmes majapidamisest neljast. Lastel võib kriisi ajal olla üha raskem koolis käia või kodus õppimist jätkata. TDH töötab selle nimel, et kohandada oma teenuseid uue reaalsusega ning pakkuda lastele ja noortele võimalikult palju tuge.

Terre des Hommes jätkab laste ja noorte toetamist ka Euroopas. Organisatsioon avas Itaalias Lombardias tasuta abiliini, kus psühholoogid ja arstid töötavad pandeemia ajal haavatavate perekondadega. Samuti on nad välja andnud juhendi vaimse heaolu toetamiseks ja laste stressi vähendamiseks karantiini ajal. Juhend on saadaval kuues keeles.

Ka praegusel raskel ajal on meie prioriteet kaitsta laste ja noorte õigusi ja heaolu. Kuigi kriisi pikemaajalisem mõju neile on veel ennustamatu, oleme valmis ning anname endast parima, et neid toetada, kaitsta ja võimestada.

TDH on üle 50 aasta aidanud tuhandeid lapsi, et nad saaksid kasutada oma õigust väärikale elule. Lapsi on toetatud tervisehoiu, hariduse ja elatusvahendite osas ning neid on kaitstud ärakasutamise, väärkohtlemise ja vägivalla eest. Organisatsioon on alati võidelnud inimõiguste ja positiivsete muutuste nimel ning seisnud põhimõtte eest, et laps on inimene, kelle väärikust tuleks täielikult austada.