article image

eTwinningu sõbrad: projekt „Lie Detectors“

Auhinnatud projekt „Lie Detectors“ („Valedetektorid“), mille eesmärk on muuta kooliõpilased võimsateks valedetektoriteks ja kriitilisteks mõtlejateks, on eTwinningu sõber.

Mis on päris? Mis on väljamõeldud? Seda on üha raskem otsustada. Tänapäeval saab igaüks, kellel on ligipääs telefonile või arvutile, veebis infot avaldada. Kuna üha rohkem inimesi kasutab sotsiaalmeediat ja teisi veebiallikaid, on väga tähtis, et me kõik, ja eriti lapsed, õpiksid veebis loetut lahti kodeerima.

Maailmas, kus leidub üha rohkem veebipropagandat ja moonutatud fakte, aitab projekt „Valedetektorid“ lastel meediakanaleid mõista, teadlikke valikuid teha ja kaaslaste survele mitte alluda. See aitab neil enda maailmavaadet kujundada. Projekt on käigus Austrias, Belgias ja Saksamaal, ja peagi ka teistes riikides.

Projekt „Lie Detectors“ teeb tihedat koostööd ajakirjanike ja õpetajatega, et luua tunnis meeldejäävaid kogemusi ja muuta õpilased püsivalt teadlikuks, kuidas nad ise sotsiaalvõrgustikes käituvad. Projekti kaasatakse ajakirjanikke ja valitud meediaspetsialiste, kes koolides tunde läbi viivad. Nad valitakse eelkõige tunnustatud ajakirjanduskoolide lõpetanute seast.

„Õpetamise idee on veenev, sest mitte ainult ei käsitleta selle käigus valeuudiseid, vaid räägitakse ausalt ka meie kui ajakirjanike nõrkustest. Õppisin vähemalt sama palju lastelt, kui nemad (loodetavasti) minult.“
(Sven Knobloch, Leipzigi ülikooli meediateaduste professor)

Projekt võitis haridusvaldkonnas tehtud suurepärase töö eest Euroopa Komisjoni ELi digioskuste auhinna (2018) . Auhindade jagamise eesmärk on tunnustada algatusi, mis on edendanud eurooplaste digioskusi koolis, tööl, IKT-spetsialistide hulgas, tüdrukute ja naiste seas ning ühiskonnas laiemalt.

Projekt „Lie Detectors“ ja eTwinning lõid eelmise aasta jooksul tugeva koostöösuhte. Projekt on osalenud eTwinningu kevadkampaania tegevustes ja eTwinningu nädalate 2019 ettevõtmistes, mille teema oli seekord demokraatlik osalus. Nad korraldasid ühetunnise veebinari, mille eesmärk oli anda õpetajatele kasulikke tööriistu valeuudiste käsitlemiseks ning uudiste lugemise oskuse ja allika kontrollimise teemade lülitamiseks klassivestlustesse. Online-seminar „Väärinfo käsitlemine klassis“ oli suunatud õpetajatele ja haridustöötajatele, kelle õpilased on vanuses 10–15.